Bij geschil tussen de huurder en De Key: de Geschillencommissie

Gepubliceerd op: 16 juli 2019

Huurders van De Key die verzoeken of klachten hebben kunnen die kenbaar maken via de Woonservice (https://www.dekey.nl/contactformulier) of per telefoon (020-6214333). De Key zal dan proberen het verzoek in te willigen of de klacht te verhelpen. Toch lukt dit niet altijd. Als de huurder, ook na reclameren bij De Key, van mening is dat het verzoek of de klacht niet goed is afgehandeld ontstaat er een geschil tussen de huurder en De Key.

Geschillen tussen individuele huurders en De Key kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De commissie toetst dan de klacht of het verzoek aan de geldende regels en het beleid van De Key, waarna de commissie binnen een maand een advies aan de directie van De Key uitbrengt. Daarna besluit De Key binnen een maand over het geschil op basis van het advies van de commissie. Dit advies is volgens het huidige reglement bindend, in de zin dat De Key alleen van het advies kan afwijken vanwege zwaarwegende redenen.

De huurder krijgt vervolgens een brief over het besluit dat is genomen door directie. Indien de huurder ook met deze uitkomst niet tevreden is kan deze naar de huurcommissie of naar de kantonrechter. Dit kan echter geld kosten, afhankelijk van de uitkomst, terwijl een procedure bij de Geschillencommissie gratis is.

De voltallige commissie bestaat uit twee vaste leden, twee reserve leden en een onafhankelijke voorzitter die door de gezamenlijke leden wordt gekozen. De Key en Arcade dragen allebei een lid en een reserve lid voor. 

De commissie heeft recentelijk te maken gehad met verloop. Echter per 1 juli is op voordracht van Arcade mevrouw J. Siemons benoemd, en de zittingstermijn van de heer H.Wolring verlengd. Van de kant van De Key zijn mevrouw A. Verheus en mevrouw P. van der Schuyt benoemd. Alleen de voorzitter moet nog gekozen worden. Arcade is met De Key in gesprek over hoe in de tussentijd voorkomen kan worden dat er klachten tussen wal en schip vallen.