Arcade zoekt een nieuw bestuurslid

Bestuursleden van Arcade:

  • zijn huurders van De Key of Lieven de Stad en zijn (of worden) lid van Arcade;
  • stellen wekelijks 8 uur voor het bestuurswerk beschikbaar;
  • ontvangen een basisvergoeding van respectievelijk 5400 euro bruto per jaar.

PDF: Profiel en taakstelling

Kandidaten kunnen zich tot 1 mei 2019 per mail aanmelden via: info@hvarcade.nl t.a.v. Sollicitatiecommissie Arcade, o.v.v. bestuurslid.

Je wordt verzocht een motivatie en curriculum vitae in te sturen. De sollicitatiecommissie nodigt kandidaten uit voor een gesprek en stelt een voordracht samen voor bestuur. Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een periode van 2,5 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten, vindt voordracht plaats aan de ledenraad. Voor te dragen kandidaten dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring) te overleggen.

Arcade behartigt de belangen van meer dan 30.000 huurders in vooral Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Het bestuur van Arcade geeft in het overleg met De Key, de gemeenten en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken. Het beleid wordt in hoofdlijnen bepaald door de ledenraad van Arcade die bestaat uit vertegenwoordigers van ongeveer 95 bewonerscommissies. Arcade vindt het belangrijk dat De Key in principe voorziet in woningen voor een brede doelgroep.

Voor vragen kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met
Pier Aldershof: 06-52616288, 
pieraldershof@hvarcade.nl