Nieuwe RvC leden gezocht

Gepubliceerd op: 26 juni 2020

Arcade heeft besloten zitting te nemen in een gezamenlijke sollicitatiecommissie van De RVC voor 2 nieuwe leden:

Arcade heeft voor de huurderscommissaris het recht van voordracht. De RvC heeft dat recht voor de andere commissaris.
Arcade wil graag in zoveel mogelijk zaken samenwerken met De Key en de RvC, ook al zijn we zeer kritisch over de Koers van De Key die sinds 2016 gericht is op starters op de woningmarkt en met zich meebrengt dat er geen goed beleid is voor andere doelgroepen en de zittende huurders. De RvC kent ons standpunt daarin heel goed. Wij voeren hierover jaarlijks het gesprek met de voltallige RvC en minimaal tweemaal per jaar met de twee huurderscommissarissen Guusje ter Horst en Ruth Kervezee. Arcade is er veel aan gelegen dat de RvC haar rol kan vervullen met meer oog en focus voor die huurdersbelangen die volgens de Koers niet meer voorop staan.

Het recht op voordracht van de huurderscommissaris blijft voorbehouden aan Arcade ook al trekken we gezamenlijk op in deze procedure.

Via de bovenstaande linkjes zijn de profielen te raadplegen.

Volkskrant 27-06-2020