Huurders Platform Zandvoort

Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) vertegenwoordigt de huurders van De Key in Zandvoort. Het woningbestand van De Key in Zandvoort bedraagt 2.540 woningen, waarvan 2.257 in de sociale huursector. Eind 2017 waren er 15 bewonerscommissies aangesloten bij het HPZ.

HPZ zet zich in voor de belangen van huurders in Zandvoort. Het gaat daarbij in de eerste plaats om complex-overstijgende belangen. Indien nodig springt HPZ bewonerscommissies bij. Ook ondersteunt het platform individuele huurders. Dit is vooral het geval wanneer huurders hulp nodig hebben in relatie tot De Key. Een spreekuur biedt laagdrempelige toegang tot het huurdersplatform.

Vier keer per jaar overleg met De Key

Elk kwartaal voert HPZ formeel overleg met de regiomanager van De Key in Zandvoort. Met gemeente Zandvoort en De Key vindt eveneens regelmatig overleg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de communicatie met huurders, onderhoud aan wooncomplexen, asbestbeleid en veel meer. Afzonderlijk vindt een periodieke monitoring van het reparatieonderhoud plaats.

Pier Aldershof, de voorzitter van HPZ is namens HPZ ook lid van het Algemeen Bestuur van Arcade.

Contact met Huurders Platform Zandvoort

Meer informatie is te vinden op de website van het Huurders Platform Zandvoort.

Het Huurders Platform Zandvoort is ook bereikbaar per mail secretariaathpz@gmail.com.

Iedere eerste maandag van de maand houdt Huurders Platform Zandvoort van 9.00 tot 11.00 uur spreekuur bij Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort.