Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 februari 2020

Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze zal worden gehouden op maandagavond 10 februari in Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam-Oost

Programma:
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart
Einde: 22.00 uur
Nazit: Borrel en Hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

Laat ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en uw mail te richten aan A. Marghadi en K.Smit.

Agenda ALV 10 februari 2020:

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering van 9 december 2019
 • Voorstellen aspirant bestuursleden
 • Bericht uit Diemen
 • Bericht uit Zandvoort
 • Werksessie kwaliteitsbeleid en resultaat
 • Herbenoeming bestuursleden
 • Afscheid terugtredende bestuursleden
 • Pauze
 • Reactie Arcade op de wetswijziging Woningwet
 • Werkplan 2020
 • Werksessies klantbeloften en huurbeleid terugblik
 • Actualisatie portefeuillestrategie De Key
 • Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 • Afsluiting

Wij hopen u te mogen begroeten op 10 februari.