Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 december 2019

Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze zal worden gehouden op maandagavond 9 december 2019 in Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam-Oost

Programma:
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart
Einde: 22.00 uur
Nazit: Borrel en Hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

Laat ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en uw mail te richten aan A. Marghadi en K.Smit.

Agenda ALV 9 december 2019:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen verslag van de Algemene ledenvergadering van 7 oktober 2019
 • Bericht uit Diemen
 • Bericht uit Zandvoort
 • Begroting 2020
 • Huurdersonderzoek met Judith van Male
 • Pauze
 • Uitspraak rechtszaak over vastgoedscheiding
 • Onderhandelakkoord Samenwerkingsafspraken 2020-2023
 • Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 • Afsluiting

Wij hopen u te mogen begroeten op 9 december.