Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2022

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 juni 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslagen
  1. Algemene ledenvergadering 13 december 2021
  2. Algemene Ledenvergadering 28 maart 2022
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Daphne Paris
 5. Financiële zaken
  1. Jaarverslag 2021
  2. Kascommissie
 6. Rechtszaak atelierwoningen: voorstel voor vervolg
 7. Pauze
 8. Bewonerscommissies aan het woord
 9. Uitslag voordracht Daphne Paris
 10. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken