Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 22 februari 2021

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 22 februari 2021 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u vooruit naar welke activiteiten Arcade in 2021 zal ondernemen en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 14 december 2020
 4. Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden: Marc Nozeman, Arie Lenoir en Paul te Stroete
 5. Besluit uittreden Arcade uit Federatie Amsterdamse Huurderskoepels
 6. Gesprek met huurderscommissarissen Jurenne Hooi en Ruth Kervezee
 7. Voortgang werkgroep Huurverhoging 2021
 8. Alex de Joode voordragen
 9. Pauze
 10. Voortgang verbeteringen dienstverlening aan bewonerscommissies
 11. Bericht uit Diemen
 12. Rechtszaken Arcade
 13. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 14. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken