Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 27 oktober 2021

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de derde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op woensdagavond 27 oktober 2021 vanaf 20.00 uur. De eerste bijeenkomst die we dit jaar weer als vanouds laten plaatsvinden in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 31 mei 2021
 4. Voortgang rechtszaken
 5. Benoeming en ontslag bestuursleden
 6. Pauze
 7. Oproepjes
 8. Van prestatieafspraken tot complexstrategie
 9. Bericht uit Diemen
 10. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 11. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken