Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2021

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 31 mei 2021 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u terug naar welke activiteiten Arcade in 2020 heeft ondernomen en we praten u bij over de laatst ontwikkelingen in de samenwerking met De Key en Lieven de Stad en de gemeente. Ook horen we graag wat Arcade voor uw bewonerscommissie of u als huurders kan betekenen. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 22 februari 2021
 4. Voortgang over de samenwerking met Lieven de Stad en De Key en de nieuwe bestuurder
 5. Jaarverslag 2020
 6. Voortgang relatie Federatie Amsterdamse huurderskoepels
 7. Pauze
 8. Verslag verloop rechtszaken
 9. Bewonerscommissies en hun mandaat in tijden van Corona
 10. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 11. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken