Aankomend bestuurslid Arie Lenoir aan het woord

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Arcade op 28 maart, wordt Arie Lenoir voorgedragen als bestuurslid. Hij wil penningmeester worden en is strijdbaar. Ik vind dat je in verweer mag komen tegen een oneerlijke wereld. Daphne Paris ontmoet Arie Lenoir op het kantoor van Arcade. Samen met medebestuurslid en fotograaf Paul te Stroete.

Even voorstellen

‘Ik heb een vrouw, drie dochters en drie kleinkinderen. Verder heb ik meer dan 30 jaar een eigen drukkerij gehad. Ik woon nu elf jaar in de Schinkelbuurt, in Amsterdam-Zuid. Het is er heerlijk wonen. Ik wil graag één bestuursperiode van 3 jaar volmaken. Daarna wil ik naar het oosten van het land verhuizen. Mijn vrouw Hester woont daar dus ik ben er regelmatig te vinden.’

Arie Lenoir

In verweer tegen een oneerlijke wereld

‘Op een gegeven moment realiseerde ik me dat Arcade belangrijk voor mij kan zijn als ik gedonder krijg met de woningbouwvereniging. Ik ben toen lid geworden en hoorde dat Arcade bestuursleden zocht. Na een halfjaar besloot ik te solliciteren. Ik vind dat je in verweer mag komen tegen een oneerlijke wereld. De problematiek rondom volkshuisvesting laat zien dat de verzorgingsstaat is uitgehold. Volkshuisvesting zou voor woonzekerheid moeten zorgen voor mensen met de laagste inkomens. Dat heeft de politiek verzuimd.’

Voor goed financieel inzicht

‘Als penningmeester wil ik voor goed financieel inzicht zorgen. Voor een penningmeester is het zaak dat hij het verhaal achter elke post kent. Vervolgens kan er bekeken worden hoe het beschikbare geld het best besteed kan worden. Dat is voor de missie van Arcade – strijden voor meer goede en betaalbare huurwoningen – heel belangrijk.’

Ontmoetingsplek maken voor huurders

‘Van het hoofdkwartier van Arcade wil ik een ontmoetingsplek maken voor alle huurders.  Bewonerscommissies kunnen er vergaderen en kunstenaars een expositie inrichten. Onder onze leden bevinden zich een aantal kunstenaars die zich bij Arcade kunnen presenteren.’

Huurmaximalisatie is in strijd met de sociale huisvesting

‘Het bedrijfsplan van Lieven de Key botst met het uitgangspunt van sociale huisvesting. De corporatie streeft naar huurmaximalisatie. Dit is strijdig met betaalbaar wonen en woonzekerheid. Ik verbaas me erover dat het sociale gezicht bij Lieven de Key ontbreekt. Het gaat meer over geld dan over volkshuisvesting.’

Duizenden mensen dakloos

‘De afgelopen 30 jaar heeft de politiek veel schade aangericht aan de onderkant van de samenleving. Investeerders kregen alle ruimte om huizen op te kopen maar hierdoor is verzuimd om mensen die niet in het systeem passen een opvang te bieden. Het is een schande dat duizenden mensen dakloos zijn. De basis van een gelukkig leven is dat je je geen zorgen hoeft te maken over basisbehoeftes zoals wonen. De politiek wordt nu wakker omdat ook mensen met een middeninkomen geen huis meer vinden. De woonproblematiek is niet langer een ver-van-hun-bed-show.’

Mensen zijn gebaat bij woonzekerheid

‘Lieven de Key stelt dat veel mensen niet zoeken naar woonzekerheid. Daarmee verdedigen ze hun beleid om hoofdzakelijk met tijdelijke vijfjarencontracten te werken. Mensen zijn echter wél gebaat bij woonzekerheid. Laatst spraken we een huurster met een jongerencontract die binnen 14 dagen haar huis uit moest. Ze had geen idee waar ze naar toe moest en ze ging dus terug naar haar ouders. Iedereen met een tijdelijk huurcontract is op termijn een woningzoekende. Of daar nou een tweejarig of een vijfjarig huurcontract aan vooraf gaat. De onzekerheid is net zo erg.’

Verkoop van sociale huurwoningen

‘In ons complex worden vrijkomende sociale huurwoningen verkocht. Dat geldt ook voor het bedrijfsonroerend goed. Zo is de fietsenstalling gekocht door een investeerder die vervolgens een zevenvoud aan huur vroeg. Er wordt geprobeerd dit aan te vechten bij de rechter. De kans bestaat dat van de grote stalling verdiepingen worden gemaakt die bij de bovenliggende parterrewoningen worden gevoegd. Hierdoor kunnen de woningen met flinke winst verkocht worden. Ik vind het heel zorgelijk dat dit alleen om geld lijkt te gaan.’

Bewonerscommissies belangrijk voor Arcade

‘Ik ben bezig met het oprichten van een bewonerscommissie. Daarvoor heb ik Tim Jansen van het Programmateam VvE en Complexen van Lieven de Key op de koffie gevraagd. Hij heeft me een lijst met woningen gegeven. Nu moet ik bewoners vragen om samen een commissie op te richten. Bewonerscommissies zijn belangrijk voor Arcade. Zij dragen de vereniging.’

Empathische bestuurders maar slechte dienstverlening

‘Als we met de huidige directie van Lieven de Key praten lijken het heel redelijke mensen. Ik heb mijn hoop gevestigd op Karin Verdooren, de directeur van Lieven de Key. We hebben redelijke gesprekken en proberen er samen uit te komen. In de praktijk is de dienstverlening van Lieven de Key echter slecht. Dat botst met het beeld dat ik van de bestuurders heb.’

Samen de vereniging sterker maken

‘Dat het vaak misgaat bij Lieven de Key, blijkt uit de zaak waarbij in een complex op IJburg een afgekeurde lift in gebruik bleef. Inmiddels is via de rechter afgedwongen dat de lift wordt hersteld. Ik begrijp niet dat Lieven de Key het tot een rechtszaak heeft laten komen. Als er calamiteiten zijn, heb je juist de kans je van je goede kant te laten zien door met een oplossing te komen. De bewoners willen de liftkeuring nu door een onafhankelijke instantie laten uitvoeren. Het is goed dat wij hen als Arcade kunnen ondersteunen. Samen maken wij de vereniging sterker.’