Organisatie

Arcade is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en individuele huurders van Woonstichting Lieven de Key en Vastgoedorganisatie Lieven de Stad BV. Deze vereniging wordt gerund door huurders en is bedoeld om huurders bij te staan. Daarmee vertegenwoordigt Arcade bewoners van zo’n 30.000 woningen in Amsterdam en Diemen. Arcade behartigt hun belangen bij verhuurders en beleidsmakers. Dit gebeurt in nauw overleg met de leden en de bewonerscommissies.

De positie van een huurderskoepel is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad: wij overleggen met de directie en medewerkers van onze verhuurdersorganisaties. Zij mogen pas besluiten nemen over belangrijkste huurderszaken nadat zij aan Arcade advies hebben gevraagd. Hoewel Arcade subsidie krijgt van Lieven de Key en Lieven de Stad BV zijn wij een onafhankelijke organisatie.

Het Arcadebestuur overlegt dan ook regelmatig met Lieven de Key en Lieven de Stad BV. In geval van dringende en belangrijke huurderszaken wordt nauw samengewerkt. De sfeer is open en de lijnen zijn kort.

Het bestuur

Het Arcadebestuur bestaat uit mensen die zelf een woning huren van Lieven de Key of Lieven de Stad BV. Deze huurders weten dus waarover zij het hebben. Zij zijn gemotiveerde en professionele vrijwilligers en maken van Arcade een actieve vereniging die zich dagelijks inzet voor leden en bewonerscommissies.

Voorzitter Helmie Bijleveld
Penningmeester Arie Lenoir
Secretaris Harrie Houtbeckers
Algemeen bestuurslid Gerharda van der Meulen
Algemeen bestuurslid Paul te Stroete
Algemeen bestuurslid Daphne Paris
Algemeen bestuurslid Mark Nozeman (kandidaat)
Het bestuur wordt ondersteund door office manager Cheryl Vliet

De vereniging

Arcade denkt en beslist mee over het beleid van Woonstichting Lieven de Key en Vastgoedorganisatie Lieven de Stad BV. Daarnaast biedt zij ook tegengeluid, stelt kritische vragen en brengt soms ongevraagd advies uit. Ook vinden zij het daarbij belangrijk om zo veel mogelijk leden van Arcade, bewonerscommissies en individuele huurders te betrekken. Zo kunnen bewoners zo goed mogelijk hun mening laten horen en hun visie ook bij de verhuurders ter tafel brengen.

Huurt u een woning van Lieven de Key of Lieven de Stad BV? Dan kunt u actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van uw woonomgeving. Volgens de Overlegwet heeft u als huurder het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. Arcade ondersteunt u daarbij.

Wilt u meedoen?

Als huurder van een woning van Woonstichting Lieven de Key of Lieven de Stad BV kunt u het werk van Arcade ondersteunen en zo invloed uitoefenen op het beleid van uw verhuurder. Ondersteunen kan op vele manieren. U kunt lid worden. Misschien wil u de bewonerscommissie in uw wooncomplex ondersteunen of deelnemen aan een werkgroep. U kunt ook de ledenvergadering bijwonen of een cursus volgen.