Huurdersvereniging Arcade

Arcade is de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en individuele huurders van Woonstichting De Key en Vastgoedorganisatie Lieven de Stad BV. De vereniging wordt gerund door huurders en is bedoeld om huurders bij te staan. Arcade vertegenwoordigt bewoners van zo’n 30.000 woningen in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Arcade behartigt hun belangen bij verhuurders en beleidsmakers. Dit gebeurt in nauw overleg met de leden en de bewonerscommissies.

De positie van een huurderskoepel is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad: wij overleggen met de directie en medewerkers van onze verhuurdersorganisaties. Zij mogen pas besluiten nemen over belangrijkste huurderszaken nadat zij aan Arcade advies hebben gevraagd. Hoewel Arcade subsidie krijgt van De Key en Lieven de Stad BV zijn wij een onafhankelijke organisatie.

Het Arcadebestuur overlegt regelmatig met De Key en Lieven de Stad BV. In geval van dringende en belangrijke huurderszaken wordt nauw samengewerkt. De sfeer is open en de lijnen zijn kort.

Het bestuur

Het Arcadebestuur bestaat uit mensen die zelf een woning huren van De Key of Lieven de Stad BV. Zij weten dus waarover zij het hebben. De bestuursleden zijn gemotiveerde en professionele vrijwilligers. Zij maken van Arcade een actieve vereniging die zich dagelijks inzet voor leden en bewonerscommissies.

Voorzitter Helmie Bijleveld
Penningmeester Constantijn Thomkins
Secretaris Vacature
Algemeen bestuurslid Pier Aldershof
Algemeen bestuurslid Gerharda van der Meulen
Algemeen bestuurslid Harrie Houtbeckers
Algemeen bestuurslid Vacature
Algemeen bestuurslid Vacature
Algemeen bestuurslid Vacature
Het bestuur wordt ondersteund door twee secretarieel medewerkers

De vereniging

Arcade denkt en beslist mee over het beleid van Woonstichting De Key en Vastgoedorganisatie Lieven de Stad BV, maar biedt ook tegengeluid, stelt kritische vragen en brengt soms ongevraagd advies uit. We vinden het daarbij belangrijk om zo veel mogelijk Arcadeleden, bewonerscommissies en individuele huurders te betrekken, zodat bewoners zo goed mogelijk hun mening kunnen laten horen en hun visie ook bij de verhuurders ter tafel komt.

Huurt u een woning van De Key of Lieven de Stad BV? Dan kunt u actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van uw woonomgeving. Volgens de Overlegwet heeft u als huurder het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. Arcade ondersteunt u daarbij.

Wilt u meedoen?

Als huurder van een woning van Woonstichting De Key of Lieven de Stad BV kunt u het werk van Arcade ondersteunen en zo invloed uitoefenen op het beleid van uw verhuurder. Ondersteunen kan op vele manieren. U kunt lid worden. Misschien wil u de bewonerscommissie in uw wooncomplex ondersteunen of deelnemen aan een werkgroep. U kunt ook de ledenvergadering bijwonen of een cursus volgen.