Werkgroepen

In onze werkgroepen werken Arcadeleden en Arcadebestuur met elkaar samen. Bijvoorbeeld werken we aan de voorbereiding van een advies aan de verhuurder, of verdiepen we ons samen in een thema of actueel onderwerp dat voor huurders van belang is.

Samen werken aan belangrijke woonthema’s

De werkgroepen stellen een Plan van Aanpak op waarin het beoogde doel en de procedure van het samenwerken wordt beschreven. Minimaal nemen drie Arcadeleden deel aan een werkgroep. Er is geen maximum aan deelnemers.

Interesse? Dit zijn onze werkgroepen. Klik op de links voor meer informatie.

Werkgroep Complexplannen
Werkgroep Energietransitie
Werkgroep Huurverhoging
Werkgroep Prestatieafspraken
Werkgroep Studentencomplexen en Jongerenhuisvesting
Werkgroep Werkruimten voor Kunstenaars