Werkgroep Energietransitie

Doel werkgroep

De ambitie van de Gemeente Amsterdam is een aardgasvrije stad in 2040 en klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken ligt er een grote opgave bij de bestaande woningen. Bovendien moet alle nieuwbouw klimaatneutraal gebouwd worden of moet het mogelijk zijn dat er in de toekomst op een klimaatneutrale bron voor de warmtevoorziening  naar kan worden aangesloten.

Om deze ambitie waar te maken zal de gemeente een beroep doen op de woningcorporaties, die een aandeel van 42% hebben in de bestaande bouw. Ook De Key en Lieven de Stad BV zullen hier een aandeel in moeten leveren.

Het doel van de werkgroep energietransitie van HV Arcade is het nauwlettend volgen van het proces van de energietransitie en de ontwikkelingen daaromtrent bij de Key en Lieven de Stad BV.

Uitgangspunten

  • Energietransitie is onvermijdelijk en noodzakelijk, maar daar mogen de huurders niet de dupe van worden.
  • De totale woonlasten mogen ná de energietransitie niet hoger worden. De Woonbond stelt zelfs dat de woonlasten door de energietransitie omlaag kunnen.
  • De Energietransitie maatregelen zullen in het algemeen gelabeld worden als renovatie of woningverbetering. In beide gevallen gelden de Amsterdamse kaderafspraken tussen gemeente, huurderskoepels en corporatie.
  • Arcade en bewonerscommissies praten waar mogelijk mee, dat is ook wettelijk geregeld.
  • Huurders en/of bewonerscommissies worden in een vroeg stadium door de verhuurder bij het maken van de plannen betrokken.
  • Huurders en/of bewonerscommissies kunnen met eigen voorstellen komen en de verhuurder neemt deze serieus.
  • We werken samen met huurders van andere huurderskoepels.

Meer informatie of wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@hvarcade.nl.