Wat we doen

Besturen in opdracht van de leden

Het beleid van Arcade wordt bepaald door de leden. Zij beslissen over de agenda waarmee het Arcadebestuur in gesprek gaat met verhuurders en beleidsmakers. Hiervoor komen de leden een aantal keren per jaar bijeen tijdens een Algemene Leden Vergadering. Daar wisselen we informatie uit en bespreken we waar de verschillende bewonerscommissies zich mee bezig houden. Ook worden belangrijke beleidsonderwerpen besproken met betrekking tot betaalbaar wonen en prettig huren. Op basis hiervan bepalen we samen de inhoudelijke koers van Arcade. Daarnaast wordt een aantal verplichte documenten vastgesteld, zoals jaarverslagen en werkplannen.

Samen met de leden aan de slag

Onder de vleugel van Arcade is een aantal werkgroepen actief. Hierin werken Arcadeleden en het Arcadebestuur samen. Bijvoorbeeld doen zij de voorbereiding van een advies aan de verhuurder. Of verdiepen zij zich in een belangrijk thema of actueel onderwerp, zoals de energietransitie.

De leden extra goed informeren

Arcade biedt haar leden gratis cursussen aan. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met de Woonbond en Stichting !Woon. Er is een vast cursusaanbod beschikbaar. Maar natuurlijk horen wij graag over wat voor onderwerpen leden nog meer willen leren, zodat wij speciale cursusperiodes kunnen faciliteren.

Breed overleg met andere bewonersorganisaties

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, zoals Arcade, heeft anderen nodig: partners die net zo betrokken zijn en zich inzetten voor dezelfde doelen.

Stichting !Woon

We werken samen met Stichting !Woon. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en (juridische) ondersteuning bij al uw woonvragen en woonkwesties. Dat kan als individuele huurder of gezamenlijk als bewonerscommissie of huurdersgroep.

De Woonbond

Arcade is lid van de Woonbond. Als landelijke belangenbehartiger van huurders in zowel de particuliere als sociale huursector is de Woonbond gesprekspartner van Aedes – de landelijke koepel van woningcorporaties – en de Rijksoverheid. Het hoogste orgaan in de Woonbond is de Verenigingsraad, die op haar beurt in Provinciale Vergaderingen (PV’s) de besluiten en het beleid van de Woonbond bespreekt. Arcadeleden kunnen PV’s bijwonen. Het Arcadebestuur bezoekt ook congressen en symposia van de Woonbond.