Algemene Ledenvergadering

Bewonerscommissies en individuele Arcadeleden hebben stemrecht op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Arcade. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van Arcade. Het Arcadebestuur is hieraan verantwoording verschuldigd. Ook legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar.

De huurders hebben het laatste woord

Belangrijke beleidsonderwerpen die de inhoudelijke koers van Arcade bepalen worden in de ALV besproken en vastgesteld. Daarnaast worden begrotingen, jaarplannen, jaarrekeningen en jaarverslagen besproken en goedgekeurd, eventueel met aanpassingen. Het benoemen van bestuursleden en het vaststellen van een vergoedingsregeling voor bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers komt tevens aan de orde. Tot slot worden er ‘grotere’ inhoudelijke thema’s besproken, zoals regerings- en gemeentebeleid, nieuwe regels voor volkshuisvesting, huurprijzen, energie en duurzaamheid. Er wordt algemeen gestemd. Dus de huurders hebben uiteindelijk het laatste en definitieve woord.

Wilt u weten wat er zoal wordt besproken tijdens een ALV van Arcade? Klik dan op de notulen hiernaast.

Eerstvolgende ALV

De datum van de jaarlijkse ALV wordt ruim van tevoren bekendgemaakt. Wilt u er zeker bij zijn, abonneer u dan op de gratis nieuwsbrief van Arcade.