Huurders Platform Diemen

Arcade wordt in het Huurders Platform Diemen (HPD) vertegenwoordigd door twee Arcadeleden. Het HPD is een volwaardige gesprekspartner in het overleg met de woningcorporaties en gemeente Diemen. Samen wordt gesproken over onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Drie huurdersverenigingen in één

In het HPD werken de huurdersorganisaties van drie woningcorporaties in Diemen met elkaar samen. Dat zijn Arcade, de Bewoners Raad Rochdale (BWR) en Huurgenoot van woningcorporatie Stadgenoot. Hun belangrijkste taak is om deel te nemen aan het overleg tussen gemeente en corporaties over de sociale volkshuisvesting in Diemen.

Contact met Huurders Platform Diemen

Het Huurders Platform Diemen is bereikbaar per mail hpdiemen@gmail.com.