Ondersteuning

Huurdersvereniging Arcade ondersteunt bewonerscommissies en individuele Arcadeleden met advies en informatie.

Individuele huurders

Arcade ondersteunt in bepaalde gevallen individuele huurders die lid zijn van Arcade. Bijvoorbeeld bij langlopende geschillen met de verhuurder waar u samen niet uitkomt. Maar ook bij ontwikkelingen waar u zich geen raad mee weet of waar u zich zorgen over maakt. Individueel lid worden van Arcade kost 60 cent per maand. Dit kan automatisch met uw huurbedrag worden afgeschreven.

Tips en suggesties

Arcade vindt het fijn om van huurders te horen wat zij belangrijk vinden. Waar lopen huurders tegenaan? Welke wensen hebben zij? Hoe meer huurders aangeven wat hun woonbehoeftes zijn, hoe beter Arcade hen kan vertegenwoordigen bij de verhuurders en beleidsmakers. Arcade kan dan op haar beurt weer andere huurders van beter advies voorzien. Uw tips en adviezen zijn dus waardevol. U kunt uw tips en suggesties doorgeven per email of per telefoon.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie die zich aanmeldt en laat erkennen door Arcade is automatisch lid van Arcade. Het lidmaatschap voor bewonerscommissies is gratis. Bewonerscommissies ontvangen een jaarlijks onkostenbudget van € 150,00 plus € 1,- per vertegenwoordigde wooneenheid, onder andere bedoeld om bewonersbijeenkomsten mogelijk en gezellig te maken.

Bewonerscommissie oprichten

Wilt u samen met andere huurders in uw complex een bewonerscommissie beginnen? Arcade helpt u graag. Vul het formulier in of neem contact met ons op, dan helpen wij u met de oprichting.