Een bewonerscommissie oprichten

Bij het oprichten van een bewonerscommissie wil Arcade u graag helpen. Daarom heeft Arcade een stappenplan gemaakt. U vindt het hieronder. Heeft u toch nog vragen of twijfels, neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijk zijn:

  • het uitschrijven van een oprichtingsvergadering voor alle medehuurders in het wooncomplex;
  • het kiezen van een delegatie van bewoners;
  • meld de bewonerscommissie aan bij Arcade en vraag een financiële bijdrage aan;
  • meld de bewonerscommissie aan bij Lieven de Key of Lieven de Stad.

Stappenplan

Stap 1

Check eerst of er al een bewonerscommissie is

Er kan binnen een wooncomplex of blok woningen maar één bewonerscommissie van Arcade actief zijn. Probeer dus eerst uit te vinden of er al een bewonerscommissie is. Hier is een overzicht. Is dit het geval, dan kunt u zich daarbij aansluiten. U kunt dan uw visie en ideeën inbrengen tijdens overleg. Is er nog geen bewonerscommissie, dan kunt u de onderstaande stappen volgen. Bedenk wel dat de nieuwe bewonerscommissie alleen is bedoeld voor huurders van Lieven de Key en Lieven de Stad BV.

Stap 2

Leg contact met de andere huurders

Het is belangrijk dat een bewonerscommissie namens alle medehuurders spreekt, oftewel, dat de bewonerscommissie daartoe van hen toestemming (mandaat) heeft gekregen. Breng in kaart voor welke woningen of welk complex de nieuwe bewonerscommissie zal spreken. Organiseer dan een bewonersbijeenkomst voor deze medehuurders. Dat kan gewoon bij u thuis of in een zaaltje in de buurt. U kunt uw medehuurders hiervoor persoonlijk (mondeling) uitnodigen of een geprinte uitnodiging in de brievenbussen stoppen.

Vertel aan de medehuurders dat u een bewonerscommissie wilt oprichten. Vraag aan de medehuurders of zij dat willen ondersteunen en of  zij mee willen helpen, bijvoorbeeld door toe te treden tot de bewonerscommissie. Er kunnen dan alvast actiepunten en een taakverdeling worden vastgelegd, zoals wie de voorzitter, secretaris en penningmeester gaan worden.

Als u geen oprichtingsbijeenkomst kunt organiseren is, dan kan het verzoek om mandaat ook schriftelijk. In dat geval  stopt u een informatiebrief in de brievenbussen van de medehuurders, waarin u de vraag opneemt of zij akkoord gaan met de oprichting van een bewonerscommissie en zo ja, of zij de brief met de toezegging dan weer bij u in de brievenbus stoppen. Bied hen de mogelijkheid om zich aan te sluiten als lid van de bewonerscommissie.

Stap 3

Leg contact met Arcade

De oprichtingsbijeenkomst willen wij graag bijwonen en graag ook voorzitten als u daar behoefte aan heeft. Ons hiervoor uitnodigen kan per mail via info@hvarcade.nl. Dan zorgt Arcade voor de benodigde informatie over het aanvraagformulier, financiële bijdrages, en veel meer. De nieuwe bewonerscommissie kan tijdens deze oprichtingsbijeenkomst een onderlinge taakverdeling afspreken en beslissen over het regelen van een (zakelijke) bankrekening.

Stap 4

Leg contact met Lieven de Key of Lieven de Stad BV

Breng de verhuurder op de hoogte van de oprichting van de nieuwe bewonerscommissie. Dit eerste welkomstcontact verloopt meestal via een gebiedsbeheerder. Informatie over gebiedsbeheerders vindt u op de websites van Lieven de Key en Lieven de Stad BV. De verhuurder moet de bewonerscommissie vanaf nu informatie geven over mogelijke plannen ten aanzien van onderhoud, afhandeling van klachten, en meer. Het is goed om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn over alles wat er speelt en wat er misschien gaat spelen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd ruggenspraak houden met Arcade.

Ja ik wil een bewonerscommissie oprichten