Aanvragen financiële bijdrage

Arcade ondersteunt bewonerscommissies van huurders van De Key of Lieven de Stad door een jaarlijkse bijdrage. De bewonerscommissie moet erkend zijn door Arcade om hiervoor in aanmerking te komen. De financiële bijdrage bedraagt jaarlijks € 150,00 plus € 1,- per wooneenheid (het aantal huurwoningen dat valt onder de bewonerscommissie). Het aantal wooneenheden kunt u opvragen bij De Key of Lieven de Stad BV.

We vragen om bankgegevens. Dat kan een aparte rekening zijn waar twee leden van de bewonerscommissie toegang toe hebben of een rekening van de penningmeester of secretaris van de bewonerscommissie.

Aanvragen