Aanvragen financiële bijdrage

De bewonerscommissie moet erkend zijn door Arcade om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. De financiële bijdrage bedraagt jaarlijks € 150,00 plus € 1,- per wooneenheid (het aantal huurwoningen dat valt onder de bewonerscommissie). Het aantal wooneenheden kunt u opvragen bij De Key of Lieven de Stad BV.

Aanvragen