Aanvragen financiële bijdrage

De bewonerscommissie moet erkend zijn door Arcade om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. De financiële bijdrage bedraagt jaarlijks € 140,00 plus € 0,70 per wooneenheid (het aantal huurwoningen dat valt onder de bewonerscommissie). Het aantal wooneenheden kunt u opvragen bij De Key of Lieven de Stad BV.

Aanvragen