Werkgroep Werkruimten voor Kunstenaars

Doel werkgroep

Als stad hecht de gemeente Amsterdam grote waarde aan kunstenaars en creatieven. De gemeente draagt daarom actief bij aan het beschikbaar stellen en betaalbaar houden van ateliers, atelierwoningen en broedplaatsen in Amsterdam.

De Key en Lieven de Stad BV hebben werkruimten voor kunstenaars in hun bezit, maar Arcade heeft hier geen concrete informatie over. Alleen is duidelijk dat sinds ca.  2013 ateliers worden verhuurd als bedrijfsruimten tegen een commerciële huur en voor de periode van 5 jaar. Sinds ca. 2015 gebeurt dit zonder de contractuele bepaling dat de kunstenaars de huur voort kan zetten zolang hij of zij de toepasselijke toets van inkomen en kunstenaarschap doorstaat. (CAWA clausule).

Nieuwe verhuringen van atelierwoningen vinden plaats in de vorm van een jongerencontract voor 5 jaar, eveneens zonder CAWA clausule, dus zonder de mogelijkheid van voortzetting als de kunstenaar ouder is dan 28 jaar.

Zittende huurders van ateliers met contracten voor onbepaalde tijd worden geconfronteerd met een verhoging van de huur tot commerciële hoogte, of de huur wordt opgezegd.

Een inventarisatie van (voormalige) Werkruimten voor kunstenaars die in het bezit van De Key, Stichting Lieven De Key en Lieven de Stad zijn is wenselijk, omdat door het bovenstaande de ooit voor Amsterdam zo belangrijke ‘ijzeren voorraad’ van betaalbare woon- en werkruimten voor kunstenaars ernstig wordt aangetast. Hiermee komt voor veel kunstenaars de continuïteit van hun werk in gevaar. Wij willen daarom in kaart brengen wat er in de periode 2013 tot heden met de werkruimten is gebeurd en wat voor contracten daaraan ten grondslag liggen.

Leden en rol

Voorzitter: bestuurslid van Arcade
Leden: bewoners die een woning huren van De Key of Lieven de Stad BV

Aansluiten is altijd mogelijk.

Tijdsduur en frequentie

De werkgroep heeft een tijdelijk karakter. Het doel is om gedurende een periode van maximaal een half jaar onderzoek te doen. De werkgroep overlegt in deze periode elke 14 dagen over de voortgang.

Tijdsinvestering en kosten

Omdat het onderzoek in de periode van een half jaar tijdsintensief is staat tegenover werkzaamheden van 20 uur of meer verdeeld over twee maanden een vrijwilligersvergoeding.

Taken en werkzaamheden werkgroep 

  • Onderzoek naar de werkelijke hoeveelheid werkruimten en de daarbij behorende contracten
  • Contacten leggen met Platform BK, Kunstenbond, CAWA en dergelijke, maar ook met kunstenaars
  • Het onderzoek af te ronden met een rapportage