Werkgroep Studentencomplexen en Jongerenhuisvesting

Doel werkgroep

Sinds de statutenwijziging uit 2016 richt De Key zich in het speciaal op jongeren en verleent deze tijdelijke contracten. De nieuwbouw en speciale complexen die De Key levert dienen ook deze doelgroep. Wij merken op dat deze doelgroep huurders zich weinig hebben verenigd. Wij willen contacten met deze doelgroep leggen, inventariseren wat er bij hen zoal speelt, hen aansporen zich te verenigen en onze ondersteuning bieden.

Uitgangspunten

  • Contacten leggen met studenten en jongeren die huren van De Key en Lieve de Stad BV.
  • Een concreet beeld scheppen bij de adressenlijst van studenten/jongerenwoningen die HV Arcade van De Key en Lieve de Stad BV heeft gekregen. Welke zijn complexen, welke losse eenheden? Hoeveel huishoudens per adres?
  • Persoonlijk op bezoek gaan bij complexen, kennis maken met huurders.
  • Aan de hand van informele vragenlijst inventariseren wat er speelt in het complex en onder de huurders.
  • HV Arcade introduceren en informatie verschaffen. Uitleg geven over de samenwerking tussen de corporaties, en huurdersverenigingen en bewonerscommissies.
  • Bespreken; is een bewonerscommissie nodig/gewenst? Wellicht andere vormen van vereniging of zelfbeheer geschikt/gewenst?
  • Speciale aandacht geven aan de ‘gemengde complexen’
  • Contacten leggen met vormen van studentenvertegenwoordiging en -vereniging
  • Na ongeveer 8 studentencomplexen te hebben gesproken, wordt er een rapport opgesteld over de ondervindingen. Dit zal het bestuur van Arcade dienen in het beter faciliteren van de hurende studenten en jongeren.

Meer informatie of wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@hvarcade.nl.