Werkgroep Prestatieafspraken

Doel werkgroep

Prestatieafspraken zijn in 2019 gemaakt in een tripartite overleg tussen huurderskoepels, corporatie en gemeente. De afspraken staan in de Samenwerkingsafspraken 2020-2023.

Doel van de werkgroep is om de overleggen die hieruit voortvloeien voor te bereiden en actief input op te halen bij de bewonerscommissies en leden over de onderwerpen die hierbij aan bod komen. De werkgroep verwerkt de input in een advies aan de vertegenwoordigers van Arcade die deelnemen aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en weegt hierbij de belangen van alle huurders van De Key en Lieven de Stad zorgvuldig. Het advies wordt via het Arcade bestuur meegegeven aan de vertegenwoordigers van Arcade die deelnemen aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels.

Leden en rol

Voorzitter: Helmie Bijleveld, voorzitter van Arcade
Leden: bewoners die een woning huren van De Key of Lieven de Stad BV
Meer informatie of wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@hvarcade.nl

Tijdsduur en frequentie

De werkgroep blijft actief tot start van het proces van het maken van nieuwe prestatieafspraken. De werkgroep brengt dan advies uit aan het bestuur hoe het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken het best ondersteund kan worden. Daarna wordt de werkgroep ontbonden.

Gedurende deze periode zal de werkgroep zo vaak bijeenkomen als nodig is.

Tijdsinvestering en kosten

De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn naar verwachting uitgebreid en complex, maar er is geen specialistische (voor)kennis vereist.

Lopende het proces zal duidelijk worden wat er precies nodig is aan ondersteuning en advies. Verzoeken hiertoe worden door de werkgroep gemotiveerd voorgelegd aan het bestuur.

Tijdspad

Volgt zodra dit bekend is.