Werkgroep Prestatieafspraken

Doel werkgroep

Prestatieafspraken worden gemaakt in een tripartite overleg tussen huurderskoepels, corporatie en gemeente. Doel van de werkgroep is om actief input op te halen bij de bewonerscommissies en leden over de onderwerpen die aan bod komen in proces om te komen tot prestatieafspraken. De werkgroep verwerkt de input in een advies en weegt hierbij de belangen van alle huurders van De Key en Lieven de Stad zorgvuldig. Het advies wordt via het Arcade bestuur meegegeven aan de afgevaardigden om dit inbrengen in het tripartite-overleg.

Arcade handelt in dit proces in federatief verband met de ander huurderkoepels; de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties en de gemeente.

Leden en rol

Leden van bewonerscommissies bij Arcade en individuele leden zijn welkom om deel te nemen aan de werkgroep. Tenminste één bestuurslid neemt deel aan de werkgroep en zal de rol van voorzitter op zich nemen.

De werkgroep bestaat idealiter uit tenminste vijf leden, exclusief het bestuurslid. Het blijft mogelijk voor leden om gedurende het proces deel te gaan nemen aan de werkgroep.

Tijdsduur en frequentie

De werkgroep blijft actief tot afronding van het proces van het maken van prestatieafspraken. Daarna wordt de werkgroep ontbonden.

Gedurende deze periode zal de werkgroep zo vaak bijeenkomen als nodig is.

Tijdsinvestering en kosten

De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn naar verwachting uitgebreid en complex, maar er is geen specialistische (voor)kennis vereist.

Lopende het proces zal duidelijk worden wat er precies nodig is aan ondersteuning en advies. Verzoeken hiertoe worden door de werkgroep gemotiveerd voorgelegd aan het bestuur.

Tijdspad

11 April: Huurderskoepels, gemeente en corporaties – Brede startbijeenkomst

1 juli: Corporaties – Uitbrengen bod aan gemeente

Juli-oktober: Huurders, gemeente en corporaties – Maken daadwerkelijke prestatieafspraken

15 december: Huurders, gemeente en corporaties – Ondertekening van de prestatieafspraken