Werkgroep Prestatieafspraken

Doel werkgroep

Prestatieafspraken zijn in 2019 gemaakt in een tripartite overleg tussen huurderskoepels, corporatie en gemeente. De afspraken staan in de Samenwerkingsafspraken 2020-2023.

Doel van de werkgroep is om de overleggen die hieruit voortvloeien voor te bereiden en actief input op te halen bij de bewonerscommissies en leden over de onderwerpen die hierbij aan bod komen. De werkgroep verwerkt de input in een advies aan de vertegenwoordigers van Arcade en weegt hierbij de belangen van alle huurders van De Key en Lieven de Stad zorgvuldig. Het advies wordt via het Arcade bestuur meegegeven aan de vertegenwoordigers van Arcade.

Meer informatie of wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@hvarcade.nl.