Column Actie Radius: Verhuurder met onderbuikgevoel

Door Actie Radius

“Huurders dupe van onderbuikgevoel directeur?

Op zich een vreemde vraag. Maar deze vraag komt voort uit het zolderkamer dossier. Om te beginnen eerst een korte terugblik. Zo’n jaar of vijf geleden worden bewonerscommissies verrast door De Key. Hun zolderkamers worden plotseling als bergingen aangemerkt. Terwijl deze in de meeste gevallen al negentig jaar zolderkamers zijn. Natuurlijk roept dit verzet op. Ook Arcade trekt aan de bel bij de directie dat dit niet zomaar kan. Tot stomme verbazing van betrokkenen krijgt Arcade als antwoord dat het al jaar en dag bergingen zijn geweest. Een botte leugen.

Huurders en bewonerscommissies komen met overtuigend bewijsmateriaal dat het wel degelijk altijd zolderkamers zijn geweest en feitelijk nog steeds zijn. Arcade blijft aan de bel trekken. Maar wordt voortdurend aan het lijntje gehouden. Daarom heeft de werkgroep zolderkamers in januari 2017 een stevige brief naar de directie gestuurd met de eis dat de zolderkamers als zodanig erkend moeten worden.

Naar aanleiding van onze brief volgen enkele overleggen. Waarvan een bezichtiging is van de zolderkamers. En een ander met de brandweer over brandveiligheid. Uit het verhaal van de brandweer blijkt dat er met de brandveiligheid op zich niets mis is. Voor zolderkamers geldt hetzelfde als voor woningen. Een of meer vluchtwegen en bereikbaar voor de ladder. Afgesproken wordt dat de werkgroep een memo schrijft wat zij precies willen (alsof dat nog niet duidelijk is). En dat bij een volgende bijeenkomst dit op de agenda staat. Daarnaast zal de brandweer uitgenodigd worden om de zolderkamers zelf te beoordelen.

Echter voor deze nieuwe bijeenkomst in februari komt De Key de gemaakte afspraken niet na. Geen brandweer dus. Ons memo niet geagendeerd. Wel komt De Key met een dubieus document, vol met foute aanames. Duidelijk geschreven om het gebruik van zolderkamers te willenverbieden. Dit lijkt op manipulatie. Niet echt leuk.

Het document gaat uit dat het bergingen zijn die verbouwd moeten worden tot zolderkamers, en dat daar vergunningen voor nodig zijn. Terwijl het bestaande zolderkamers zijn. Dat De Key geen dubbelglas of radiatoren zal aanbieden omdat huurders dan zullen denken dat het zolderkamers zullen zijn. Terwijl dit aanbod allang geleden is gedaan en veel bewoners dit ook hebben. Bovendien hebben veel bewoners ook gebruik gemaakt van het aanbod bij de renovatie voor een binnentrap naar hun zolderkamer. De rest van de onzin in het document van De Key zullen we de lezers besparen.

Afgelopen najaar heeft de BC Mesdagstraat contact opgenomen met Bouw en Woning Toezicht om de zolderkamers te inspecteren en te beoordelen. Hieruit blijkt dat er niets mis is. Het staat gewoon geregistreerd als zolderkamer. En ook de brandveiligheid is geen probleem. Hiervoor gelden dezelfde normen als voor de woningen. Onder andere extra rookmelders in het trappenhuis worden aanbevolen.

In de discussie hebben wij ons best gedaan om De Key te overtuigen van haar ongelijk. Maar helaas wil De Key niet echt luisteren. Steeds komt de directeur uit op “ïk kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen” of “dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen”. Kortom bij gebrek aan echte argumenten terugvallen op zijn onderbuitgevoel. In ieder geval niet realistisch. Want stel dat er in plaats van een zolderkamer op die verdieping zich een woning bevindt dan wordt deze wel verhuurd en dus ook bewoond.

Tijdens de discussie zijn ook de binnentrappen ter sprake gekomen. In zo’n situatie vindt de directeur de brandveiligheid van de zolderkamer niet echt een probleem. Op de vraag waarom dan bij een nieuwe verhuring deze binnentrap is weggehaald blijft het stil.

Zoals bekend bestaat er volgens de brandweer en Bouw en Woning Toezicht geen verschil tussen zolderkamers en de woningen wat betreft de brandveiligheid. Zij moeten dan ook als deskundigen het laatste woord krijgen over het gebruik van zolderkamers. Dit mag nooit afhangen van het onderbuikgevoel van een directeur. En als de directeur dan het gebruik van zolderkamers wil verbieden dan moet hij ook de woningen niet laten bewonen. Want verschil is er niet wat betreft brandveiligheid. En dus niet meer verhuren.

Overigens indien er iets niet in orde is wat betreft de brandveiligheid is het de taak, de verplichting zelfs, van De Key om hier iets aan te doen. En niet zomaar een verbod uitvaardigen!

Wij hebben begrepen dat er inmiddels huurders zijn die in hun huurcontract een passage hebben dat hun zolderkamer een berging is. En dat zij deze niet mogen gebruiken als slaapkamer. Dit is feitelijk onwettig. Er is sprake van een beleidswijziging en deze is nooit gecommuniceerd met de huurdersvertegenwoordiging. Zoals wettelijk verplicht is.”