ALV maandag 17 december 2018

Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op maandagavond 17 december 2018 in
Grand Café Frankendael
Middenweg 116, Amsterdam

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart
Einde: 22.00 uur
Nazit: Borrel en Hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

Laat u ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en uw mail te richten aan A. Marghadi en K.Smit.

Agenda Algemene Ledenvergadering 17 december 2018

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen verslag van de Algemene ledenvergadering van zaterdag 14 juli 2018 en maandagavond 29 oktober 2018
 • Bespreken Jaarverslag 2017
 • Bericht uit Zandvoort
 • Pauze
 • Berichten uit de Bewonerscommissies
 • Vooruitblik 2019
  • Bespreken Werkplan en Begroting 2019
  • Bespreken deelname aan Federatie Amsterdamse Huurderskoepels
  • Bespreken vertegenwoordiging huurders Lieven de Stad
 • Afsluiting

Wij hopen u te mogen begroeten op 17 december