BC Mesdagstraat: Reorganisatie van De Key een Chaos?

Van BC de Mesdagstraat

“Een praktijk voorbeeld:

Laatst was er een bijeenkomst van BC’s en Arcade over de reorganisatie bij De Key (lees hier het verslag). Hieruit is gebleken dat zowel Arcade als de BC’s niet goed meer weten waar zij aan toe zijn door de reorganisatie die De Key wil doorvoeren. Dit keer specifiek aandacht voor een van de BC’s, de Mesdagstraat, als praktijkvoorbeeld. Ter leringe ende vermaak.

Probleem met contactpersoon voor BC’s

Na de ontvangst van de brief met de boodschap dat de functie van gebiedsbeheerder is opgeheven en dat onze enige contactpersoon de beheerder is, hebben wij De Key onmiddellijk laten weten dat wij dit niet accepteren. De beheerder gaat uitsluitend over het dagelijks onderhoud en beheer. Niet over de zaken die voor de BC van belang zijn. Ook hebben wij aangegeven dat deze beleidswijziging nogal ingrijpend is en dat hierover geen overleg is geweest, laat staan een adviesaanvraag. Bovendien dat de ontvangen brief te algemeen is. Deze bevat teveel onderwerpen die totaal niet van toepassing zijn op ons complex. Vervolgens gaat De Key in het geheel niet in op onze bezwaren en argumenten. Het enige antwoord dat de BC heeft gekregen is dat wij een uitnodiging krijgen voor een gesprek over het complexplan, met nadere uitleg over de bewonersparticipatie. Het complexplan is inmiddels besproken, waarover verderop meer. Maar die nadere uitleg is achterwege gebleven.

Ook hebben wij direct contact opgenomen met Arcade hoe dit nu zit. Of er bij Arcade een adviesaanvraag is geweest. Nee dus, niets van dat alles. Arcade heeft zelf bij De Key aangegeven het niet volledig eens te zijn met deze reorganisatie en nog in gesprek te zijn. Vreemd dat het dan achter de rug om van Arcade bij de BC’s deze reorganisatie dan toch door de strot wordt geduwd!

Ondertussen zijn wij voor drie onderwerpen (VVE, complexplan en servicekosten) benaderd door drie verschillende medewerkers van De Key. En dit aantal kan nog groter worden want er zullen zeker nog andere onderwerpen bij kunnen komen, zoals blijkt uit brieven die naderhand zijn binnengekomen. Dus hoezo één contactpersoon? Daarom sturen wij onze brieven, indien er iets speelt, rechtstreeks naar de algemeen directeur, de heer Bobbe. Als er één iemand bij De Key is die over alle onderwerpen gaat dan is het toch de algemeen directeur? Wij adviseren andere BC’s hetzelfde te doen.

Nog iets over ons gesprek over het complexplan. Wij hebben zelf een aantal van onze ideeën op papier gezet. Vanuit De Key is er geen inbreng geweest. Behalve dan tegengas op onze ideeën. Daarnaast heeft De Key in het verslag bewust een verkeerde voorstelling van de gemaakte afspraken gegeven. Zelfs een paar opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat De Key de BC uit elkaar probeert te spelen. Niet zoals het hoort!

Niet lang na dit gesprek over het complexplan ontvangen bewoners van ons complex een (vage) brief met een aankondiging dat De Key de woningen gaat onderzoeken om het nodige onderhoud in kaart te brengen, zonder enig vooroverleg met de BC. En dit is ook niet ter sprake geweest bij het complexplan, zoals het had gekund cq gemoeten. Het is kennelijk een andere afdeling, want de brief is ondertekend door een ons onbekende medewerker. De linkerhand van De Key weet niet wat de rechterhand doet!

Eind augustus ontvangen huurders van het blok met een VVE een mail met een aanbod om hun woning te kopen. Terwijl volgens de complexstrategie de verkoop is gestaakt op enkele specifieke woningen na. Ook hier staat er een voor ons onbekende naam onderaan de mail. Dus weer een andere afdeling en weer weet de linkerhand niet wat de rechterhand doet! Overigens is het koopaanbod schandalig. De (speculatieve) WOZ dient als uitgangspunt voor onderhandelingen over de prijs!!!

Vervolgens komt er een brief over aanpassing van de servicekosten die stom genoeg gepresenteerd wordt als huuraanpassing! En ondertekend door alweer een andere medewerker. De aanpassing voor het voorschot van de electrakosten klopt. Die was al jaren te hoog, daar hebben wij zelf al jaren op aangedrongen. Maar tegelijkertijd worden ook de huismeesterkosten verhoogd van 1 euro naar 2,75 euro. Dit zonder enig overleg of onderbouwing. Dat kan natuurlijk nooit. Overigens zijn de huismeesterkosten sowieso omstreden. Want in ons complex bestaat geen huismeester. Wij hebben nog nooit een taken- en urenoverzicht gezien. Daarom is deze post gewoon onrechtmatig.

Kortom chaos troef bij De Key. Afdelingen die langs elkaar heen werken. Tig contactpersonen voor de BC. Dit gaat niet werken. Zo weet de BC niet waar zij moeten aankloppen en waar zij aan toe is. De (rechten van) huurders worden op deze manier niet serieus genomen.”