BC Mesdagstraat: Zoek de verschillen (commissie)!

Begin februari heeft de Geschillencommissie van De Key uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de Bewonerscommissie Mesdagstraat. Het gaat om een mooie massief grenen wenteltrap, die een woning in het complex Mesdagstraat verbond met de bijbehorende zolderkamer. De woning was vrij voor nieuwe verhuur. De Key heeft de trap verwijdert. De bewonerscommissie vindt dat De Key dat niet had mogen doen. De Key vindt van wel. De bewonerscommissie is teleurgesteld, want de geschillencommissie stelt De Key in het gelijk. Hierbij oordeelt de Geschillencommissie niet over de inhoud van het beleid maar kijkt zij naar de juiste toepassing ervan. Na nauwkeurig doorlezen van de uitspraak zijn hier zeker vraagtekens bij te plaatsen.

Bij de zitting is duidelijk aan de orde gekomen dat er over het beleid, betreffende zolderkamers, op zich ook een geschil bestaat tussen De Key en de bewonerscommissie. Volgens de bewonerscommissie is namelijk het beleid onrechtmatig en dus ook alle toepassingen die erop gebaseerd zijn. In de uitspraak gaat de Geschillencommissie hier onvoldoende op in. Slechts een suggestie om dit geschil over zolderkamers binnen een half jaar af te ronden. Blijft de vraag, waar kunnen huurders wel naar toe met klachten over in hun ogen onrechtmatig beleid? Had de Geschillencommissie dit moeten aangeven?

In de aanloop naar en tijdens de zitting hebben zowel De Key als de bewonerscommissie duidelijk aangegeven dat het geschil over het zolderkamerbeleid onverbrekelijk verbonden is met deze zaak van de wenteltrap. Ook de Geschillencommissie deelt dit standpunt. Het secretariaat heeft namelijk de laatste twee brieven over het zolderkamerbeleid toegevoegd. De rest vond het secretariaat niet nodig. Dat zou teveel papierwerk zijn. Mag dit eigenlijk wel, dit selectief en beperkt informeren? Het onthouden van voldoende achtergrond informatie is toch een vorm van manipulatie? Tijdens de zitting heeft de bewonerscommissie een stapeltje documenten over het zolderkamerbeleid aan het secretariaat gegeven. De leden vroegen om een brief die de bewonerscommissie heeft genoemd. Alleen deze brief zijn gekopieerd, de andere documenten niet. Niet nodig vond het secretariaat. Dit is toch ook een vorm van selecteren van informatie. Een uitspraak moet toch gebaseerd zijn op volledige informatie?

Daarnaast staan in de lijst van documenten en brieven in de uitspraak zes documenten vermeld die de bewonerscommissie niet kent, nooit heeft kunnen inzien. Plus nog twee documenten die de bewonerscommissie via de vertrokken huurders heeft gekregen. Kan dit zomaar? Bij de een goede rechtsgang moeten alle partijen toch volledig en juist geïnformeerd worden?

De Geschillencommissie noemt bij de overwegingen alleen de overgangsbepaling van het ZAV-reglement (Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Volgens die bepaling vervallen alle oude rechten. Of dit zomaar kan? Of dit wettelijk toegestaan is? Alleen het oude ZAV-beleid vervalt toch? De toestemming voor de wenteltrap kan toch nooit vervallen verklaard worden?

Dat dit ZAV-beleid bedoeld is om verspilling tegen te gaan, dat woningverbeteringen gehandhaafd kunnen worden, wordt geheel buiten beschouwing gelaten. Dat er een verschil is tussen de versie van het ZAV waarover Arcade advies heeft gegeven en het nu gehanteerde reglement wordt ook genegeerd. Verjaard? Dat kan toch niet? Zowel Arcade als de bewonerscommissie hebben dit verschil bij De Key aangekaart, maar De Key heeft er nooit iets mee willen doen! Dan kan toch niet gesproken worden van verjaring?

De Key meldt dat de zolderkamer als berging staat geregistreed. De Geschillencommissie vertaalt dit zo: de huurders betalen voor berging en niet voor een kamer. Dit is volledig fout. Bij aanvang van de huur in 1984 was het een zolderkamer en dat is altijd zo gebleven. De Key heeft op grond van het (onrechtmatige) zolderkamerbeleid dit intern veranderd in berging, geheel buiten de huurders om. En dus is het formeel nog steeds een zolderkamer en hebben de huurders ook altijd voor betaald voor hun zolderkamer.

De Key meldt dat de beheerder heeft gemeld dat de wenteltrap ondeugdelijk is. Dit wordt overgenomen door de Geschillencommissie. Dat de bewonerscommissie meldt dat de wenteltrap prima in orde is wordt niet gemeld. Waarom niet? Eigenlijk zou het dus een 1-1 stand moeten zijn! Ook is de bewonerscommissie aanwezig geweest bij de eindinspectie en is de wenteltrap zelf op en af gelopen. Ook hebben de bewonerscommissie en de beheerder toen uitgebreid gesproken over de wenteltrap. Dat deze ondeugdelijk zou zijn is in het geheel niet ter sprake gekomen. Ook de vetrokken huurders, geconfronteerd met de ondeugdelijkheid, spreken dit tegen. Daarmee is de stand op 2-1 gekomen in het voordeel van deugdelijkheid.

En tot slot de belangrijkste overweging: de vertrokken huurders hebben ingestemd en getekend. Daar zijn de grootste vraagtekens bij te plaatsen. Want dit gaat geheel voorbij aan de manier waarop.

Bij de voorinspectie kregen de huurders een lijst voorgeschoteld met de te verwijderen zaken en eventuele te betalen kosten als De Key deze moet verwijderen. Zo ook de wenteltrap. Die moest weg. De Key kon geen toestemming vinden en het is niet brandveilig.

De huurders voelden zich onder druk gezet, maar zetten toch hun handtekening. Thuis in hun nieuwe woning gaan zij grasduinen in hun archief, vinden enig bewijs voor toestemming en maken bezwaar tegen het verwijderen van de wenteltrap. De Key honoreert dit bezwaar en deelt mee dat zij zelf de wenteltrap zullen verwijderen. Dit betekent toch dat de huurders hun toestemming voor verwijdering formeel hebben ingetrokken?

Bovendien is de handtekening min of meer onder druk afgedwongen. Zoiets is te vergelijken met agressieve colportage: “Als u hier uw handtekening zet dan krijgt u de krant een week gratis” en vervolgens zit men vast aan een jaarabonnement. Zo’n handtekening kan binnen een paar dagen herroepen worden, daarvoor bestaat jurisprudentie. Waarom zou dit hier niet kunnen gelden? Bovendien heeft De Key de huurders laten weten dat zij niet verplicht zijn om hun handtekening te zetten. Dat er in zo’n geval een geschil ontstaat dat valt onder het Burgerlijk Wetboek nr7, artikel 215/216 over het klusrecht. Dit had De Key formeel toch aan de huurders moeten vertellen?

Dat een handtekening niet altijd geldig is bleek ook uit de koolmonoxide-zaak waarbij een huurder in coma is geraakt en zijn hond overleden is. Van De Key kon hij een nieuwe ketel krijgen, wel moest hij dan een verklaring ondertekenen dat hij daarna geen juridische stappen zou ondernemen voor een schadeclaim. Toen er toch weer sprake was van koolmonoxide is deze huurder alsnog naar de rechter gestapt voor een schadevergoeding. De rechter wees dit toe. De handtekening vond de rechter van geen waarde, omdat deze min of meer afgedwongen was.

Een wijze les!

Al met al valt er uit deze zaak een wijze les te trekken: NIEMAND IS VERPLICHT OM EEN HANDTEKENING TE ZETTEN!  Laat je als huurder nooit onder druk zetten. Zo’n “verwijder-prijslijst” is niet meer dan een gemene truc van De Key. De Key wil zich indekken. Als je eenmaal hebt getekent, en er is niet tijdig op teruggekomen, dan sta je als huurder zwak bij een eventuele rechtszitting Dan zit je er mogelijk aan vast. Als je niet tekent dan moet De Key naar de rechter stappen. Dan geldt het klusrecht uit het Wetboek. Daarin staat onder andere dat verbeteringen aan de woning van blijvende aard kunnen zijn. En dat huurders daarvoor zelfs vergoeding kunnen krijgen. Daarover zal een rechter moeten oordelen.

Daarnaast is het eigenlijk onzin om voor de totale lijst in z’n geheel te tekenen. Over alles zou apart onderhandeld kunnen worden. Kortom De Key is verkeerd bezig. Dus is deze wijze les belangrijk genoeg voor alle bewonerscommissies om hier aandacht aan te besteden in hun eigen nieuwsbrief voor hun huurders. Geef dit dus door aan iedereen!

Koers wel!?!

Ondertussen krijgen kopers in het complex Mesdagstraat zondermeer een vergunning van de gemeente om een binnentrap aan te brengen. En sinds kort ook voor nog een extra trap vanuit de zolderkamer naar de ruimte boven beide zolderkamers, die zij dan kunnen inrichten als een extra kamer. Zo’n toestemming geeft aan dat binnentrappen voldoen aan het bouwbesluit en dat er niets mis is met de brandveiligheid. Uiteraard moeten zij die ruimte eerst nog aankopen. In feite discriminatie van huurders!