BewonerscommissieVogeldorp

Vogeldorp is gebouwd in 1918 en daarmee het oudste tuindorp in Amsterdam-Noord. Omdat de woningen aanvankelijk zijn neergezet als ‘semi-permanent’ is regelmatig de discussie gevoerd of Vogeldorp gesloopt moest worden. Actieve bewoners hebben dat steeds weten te voorkomen en inmiddels heeft het dorp de juridisch beschermde status van cultureel erfgoed. Met name de bewonersgroep de ‘Vrije Vogels’ heeft in de jaren 90 op volhardende, deskundige en soms ludieke wijze actie en overleg gevoerd. In 1999 kreeg De Key het dorp in handen. Kort daarop vond een renovatie plaats, waarna uiteindelijk 49% van de woningen is verkocht aan particuliere eigenaren. Zodoende is VvE Vogeldorp ontstaan waarin De Key met 51% de meerderheid van stemmen heeft, de overige 49% bestaat uit particuliere eigenaren (wat men noemt een ‘gemengd complex’).

Particuliere eigenaren ervaren de meerderheidsmacht van De Key in de VvE als een knelpunt, terwijl huurders (tot voor kort) niet werden geïnformeerd over de VvE-aangelegenheden – laat staan dat zij bij de VvE betrokken werden. Dat heeft er in het najaar van 2018 toe geleid dat een aantal huurders en kopers de handen ineen heeft geslagen en een dorpsraad in het leven heeft geroepen waarin huurders en kopers vertegenwoordigd zijn. De kloof tussen huurders en kopers binnen een en hetzelfde wooncomplex is namelijk onwenselijk (blijkt ook uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid). Tegelijkertijd is de bewonerscommissie nieuw leven ingeblazen. Ter gelegenheid van dit alles is de website www.verenigdvogeldorp.nl gelanceerd waarop zeer veel informatie, beeld- en videomateriaal is terug te vinden.

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter in het voorjaar van 2019 is de meerderheidsmacht van De Key binnen de VvE aan de orde gesteld, alsmede het voorstel om huurders de gelegenheid te bieden bij de ALV van de VvE aanwezig te zijn. Dat heeft geresulteerd in een schikking waarbij is afgesproken dat De Key haar meerderheidsstem in de ALV beter zal motiveren. Ook is afgesproken dat in overleg gegaan zal worden over de tijdelijke huurcontracten. Volgens het nieuwe beleid van De Key wordt elke vrijkomende huurwoning verhuurd op basis van een tijdelijk contract. De sociale cohesie mag niet in het geding komen daardoor en daarover zal in overleg gegaan worden met De Key.
Een en ander heeft er ook toe geleid dat inmiddels de bewonerscommissie bij de ALV van de VvE aanwezig mag zijn (overigens noemen wij onze bewonerscommissie voor de duidelijkheid ‘huurderscommissie’). Tot slot bereiden wij een bewonersenquête voor zoals die in het verleden in ons dorp vaker van groot nut zijn geweest. Ditmaal mede ter positiebepaling ten opzichte van het aan de IJ-oever te bouwen Hamerkwartier, dat zal grenzen aan ons dorp.

Word lid van bewonerscommissie Vogeldorp

Lid worden van een bewonerscommissie kan wanneer je lid bent van HVArcade.

Locatie Vogeldorp

Vogelplein
1022XP Amsterdam