BewonerscommissieZomerdijkstraat

Het atelierwoningencomplex in de Zomerdijkstraat is een rijksmonument. Er wonen en werken sinds 1934 beeldend kunstenaars, die geselecteerd werden om een vrijgekomen atelierwoning te huren. Het is door de architectuur en beroemde gebruikers (zoals Gerrit van der Veen en Jan Wolkers) een plek van cultuurhistorische waarde.

De Bewonerscommissie Zomerdijkstraat is in 1990 opgericht tijdens een grondige renovatie. Het gebouw is toen voor het symbolische bedrag van één gulden door de gemeente Amsterdam overgedragen aan Woonstichting Lieven de Key. De bewonerscommissie heeft na beëindiging van de renovatie een slapend bestaand geleid tot Woonstichting De Key in 2012 de atelierwoningen wilde splitsen en verkopen en tegelijkertijd het Stadsdeel Zuid instemde met een wijziging in de unieke bestemming ‘Wonen-Atelier’, die sinds 1934 op dit gebouw rustte. De bestemming is in 2012 gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. De Bewonerscommissie heeft zich opnieuw aangemeld bij Woonstichting De Key.

Mede doordat we als Bewonerscommissie aan de bel hebben getrokken – met steun van buurtbewoners – en veelvuldig hebben ingesproken bij Stadsdeel Zuid en de Centrale Stad, worden de woningen momenteel als atelierwoningen aan jonge kunstenaars verhuurd en maken deze woningen deel uit van de ‘ijzeren voorraad’ atelierwoningen.

De Zomerdijkstraat is een gemengd pand, beheerd door een VvE, waarin De Key een meerderheid heeft. Het complex bestaat uit 27 sociale huurwoningen, 3 vrije sector-woningen en 2 verkochte appartementen.

De vrijgekomen atelierwoningen worden, sinds het nieuwe beleid van De Key, alleen aan kunstenaars tussen 18 en 28 jaar verhuurd; omdat het een jongerencontract betreft, is dit voor een periode van vijf jaar. De CAWA (Commissie voor Ateliers en Woon/Werkpanden) selecteert deze jongere kunstenaars.

Graag zouden we zien dat de functie van atelierwoningen behouden blijft en dat de jonge kunstenaars ook voor onbepaalde tijd in dit pand zouden mogen wonen en werken, het vergroot immers de sociale cohesie.

Achterzijde complex Zomerdijkstraat
Voorkant van het complex Zomerdijkstraat in Amsterdam
Voorkant complex Zomerdijkstraat

Word lid van bewonerscommissie Zomerdijkstraat

Lid worden van een bewonerscommissie kan wanneer je lid bent van HVArcade.

Locatie Zomerdijkstraat

Zomerdijkstraat
1079 XB Amsterdam