Theatergroep Parels voor de Zwijnen is terug in Noord! Na het ontroerende én feestelijke De Koningin van de Voedselbank en VETARM! spelen ze nu SNIKHEET. Een voorstelling over alweer een ‘hot’ item: Noord moet als de sodemieter van het gas af. Maar de energietransitie verdeelt de Noordbewoners. Mensen met een kleine beurs kunnen de energierekening nu al amper betalen. Dus hoe moet dat dan straks? Daartegenover staan vooruitstrevende bewoners die de plannen niet groen genoeg vinden en voor wie het allemaal veel te langzaam gaat.

Al die Noordelingen komen tijdens een inspraakavond bij elkaar. Dat levert een stevige, maar ook een hilarische clash op tussen bevlogen klimaatactivisten en opgewonden dwarsliggers, vleeseters en veganisten, optimistische aanpakkers en boze gedupeerden, goedbedoelende beleidsmakers en wantrouwende burgers. Het belooft een hete avond te worden, vol pittige standpunten, woeste meningen, slimme gedachten en lukrake ideeën. Maar ook met rauwe levensverhalen die zorgen voor verbroedering.

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over een toekomst die ons allemaal aangaat! Na afloop van elke voorstelling is er een kort nagesprek.
Tickets: € 15,- / € 7,50 CJP / € 2,- Stadspas groene stip – (er zijn geen servicekosten)
Tip: doneer ook een kaartje voor iemand die het minder breed heeft!

Try-outs, première en voorstellingen 4 t/m 30 oktober 2022
Aanvang 20:00 uur, matinee 15:00 uur
Inloop vanaf 19:30 uur, matinee 14:30 uur
Het Antoniushuis, Kamperfoelieweg 207, 1032 HM Amsterdam Noord
‘t Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam Noord
Modestraat, Buikslotermeerplein 15,  1025 ES Amsterdam Noord

Meer informatie: https://parelsvoordezwijnen.com/producties/snikheet/

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de derde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 3 oktober 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 13 juni 2022
 4. Rechtszaak atelierwoningen: update vervolg
 5. Geschillencommissie van Lieven de Key
  • Afscheid Harry Wolring
  • Kennismaking Rupert van Heijningen
  • Gesprek met de geschillencommissie
 6. Pauze
 7. Presentatie onderzoek dienstverlening Lieven de Key en Lieven de Stad aan Bewonerscommissies
 8. Bewonerscommissies aan het woord
 9. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 juni 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslagen
  1. Algemene ledenvergadering 13 december 2021
  2. Algemene Ledenvergadering 28 maart 2022
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Daphne Paris
 5. Financiële zaken
  1. Jaarverslag 2021
  2. Kascommissie
 6. Rechtszaak atelierwoningen: voorstel voor vervolg
 7. Pauze
 8. Bewonerscommissies aan het woord
 9. Uitslag voordracht Daphne Paris
 10. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 28 maart 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 13 december 2021
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Arie Lenoir en voorstellen kandidaat bestuurslid Daphne Paris
 5. Financiële zaken
  1. Ontheffing uitstel jaarrekening 2021
  2. Kascommissie
  3. Stand van zaken onderzoek naar werkwijze en declaraties voormalig penningmeester
 6. Pauze
 7. Gesprek met Cody Hochstenbach en Karin Verdooren
  • Cody Hochstenbach is stadsgeograaf, werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek ‘Uitgewoond’.
  • Karin Verdooren is sinds april 2021 directeur bestuurder bij Lieven de Key.
 8. Uitslag voordracht Arie Lenoir
 9. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de vierde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 december 2021 vanaf 20.00 uur en zal helaas weer online moeten plaatsvinden. Deelnemen kan via MS Teams via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 27 oktober 2021
 4. Stand van zaken onderzoek naar werkwijze en declaraties voormalig penningmeester
 5. Pauze
 6. Werkplan en begroting
 7. Oproepjes
  1. Werkgroep overlast
  2. Werkgroep energietransitie
  3. Werkgroep statuten wijziging
 8. Bericht uit Diemen
 9. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 10. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Eerder toegezegde informatie:

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de derde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op woensdagavond 27 oktober 2021 vanaf 20.00 uur. De eerste bijeenkomst die we dit jaar weer als vanouds laten plaatsvinden in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 31 mei 2021
 4. Voortgang rechtszaken
 5. Benoeming en ontslag bestuursleden
 6. Pauze
 7. Oproepjes
 8. Van prestatieafspraken tot complexstrategie
 9. Bericht uit Diemen
 10. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 11. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 31 mei 2021 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u terug naar welke activiteiten Arcade in 2020 heeft ondernomen en we praten u bij over de laatst ontwikkelingen in de samenwerking met De Key en Lieven de Stad en de gemeente. Ook horen we graag wat Arcade voor uw bewonerscommissie of u als huurders kan betekenen. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 22 februari 2021
 4. Voortgang over de samenwerking met Lieven de Stad en De Key en de nieuwe bestuurder
 5. Jaarverslag 2020
 6. Voortgang relatie Federatie Amsterdamse huurderskoepels
 7. Pauze
 8. Verslag verloop rechtszaken
 9. Bewonerscommissies en hun mandaat in tijden van Corona
 10. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 11. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 22 februari 2021 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u vooruit naar welke activiteiten Arcade in 2021 zal ondernemen en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering 14 december 2020
 4. Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden: Marc Nozeman, Arie Lenoir en Paul te Stroete
 5. Besluit uittreden Arcade uit Federatie Amsterdamse Huurderskoepels
 6. Gesprek met huurderscommissarissen Jurenne Hooi en Ruth Kervezee
 7. Voortgang werkgroep Huurverhoging 2021
 8. Alex de Joode voordragen
 9. Pauze
 10. Voortgang verbeteringen dienstverlening aan bewonerscommissies
 11. Bericht uit Diemen
 12. Rechtszaken Arcade
 13. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 14. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de laatste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 14 december 2020 om 20.00 uur. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

We kijken met u vooruit naar welke activiteiten Arcade in 2021 zal ondernemen en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen vindt ALV wederom digitaal plaats. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 22.00 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering van 5 okotober 2020
 4. Afscheid van bestuurslid Pier Aldershof en Huurdersplatform Zandvoort
 5. Werkplan en begroting 2021
 6. Voorstellen Alex de Joode, kandidaat secretaris
 7. Verhoging vergoeding bewonerscommissies
 8. Verhoging vrijwilligersvergoeding
 9. Advies woonbeleid: samenwerking werkgroep en vervolg
 10. Terugkoppeling overleg met de Raad van Commissarissen: vervolgonderzoek dienstverlening aan de bewonerscommissies
 11. Impact corona De Key & Lieven de Stad
 12. Groep Weiger de huurverhoging
 13. Prestatieafspraken: Nibudonderzoek, verhuisregelingen en de monitor 2020
 14. Bericht uit Diemen
 15. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 16. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij De Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandagavond 5 oktober 2020 om 20.00 uur.

We nemen de activiteiten van Arcade in 2019 door en horen graag wat Arcade nog meer kan doen voor de huurders. Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur van HV Arcade besloten de ALV digitaal te doen plaatsvinden. Deelnemen gaat via MS Teams en kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. Wij zullen zorgen voor een goede handleiding zodat u probleemloos kunt deelnemen aan de vergadering.

U ontvangt na uw aanmelding de handleiding en de link voor de meeting.

Programma

Aanvang: 20.00 uur
Digitale inloop:  19.45 uur
Einde: 21.30 uur

Agenda

 1. Opening  en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering van 10 februari 2020
 4. Jaarrekening 2019
 5. Bericht uit Diemen
 6. Bericht uit Zandvoort
 7. Benoeming Saskia Koppelaar
 8. Rondvraag en Bewonerscommissies aan het woord
 9. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hier vinden, maar zullen per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar info@hvarcade.nl.

Ingebrachte agendapunten:

Jaarlijkse vergoeding

BC Mesdagstraat: BC’s kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor de kosten die nodig zijn om te kunnen functioneren. De vergoeding is gebaseerd op een basisbedrag, plus een deel afhankelijk van het aantal woningen en het aantal Arcade-leden. Het vaste bedrag is al vele jaren hetzelfde en nooit geïndexeerd. De kleine variabele bedragen zijn een jaar of twaalf geleden enigzins aangepast, vereenvoudigd. Maar niet echt verhoogd.

In al die jaren zijn de kosten die de BC’s moeten maken wel gestegen. Zo is bij BC Mesdagstraat de goedkope kopierette eerst verhuisd en later opgeheven. Er is in de buurt nog een kopierette over, maar die is wel flink duurder. Ook hebben we moeten uitwijken naar een ander zaaltje voor onze bewonersbijeenkomsten. Gelukkig is deze even duur cq goedkoop. Maar al met al is de verwachting dat we niet echt rond kunnen komen met de huidige bijdrage.

Wij zijn benieuwd hoe dit zit bij andere BC’s. Mochten ook zij financiëel niet echt rond kunnen komen dan moeten de bedragen aangepast worden. Onze voorkeur gaat uit naar zowel het vaste bedrag als ook de variabele bedragen. Maar daarover kan uiteraard gediscussiëerd worden.

Dit alles is voor ons een reden om dit punt te agenderen. Een beslissing zal voor het opstellen van de begroting genomen moeten worden.

Redactie

BC Mesdagstraat: Communicatie met de achterban is fundamenteel van belang voor een huurdersorganisatie. Daar hebben we onder andere de digitale nieuwsbrief voor. Helaas zit er onvoldoende continuïteit in. Enerzijds door het wegvallen van een aantal medewerkers in het verleden, anderzijds door onderbezetting in het bestuur. Daarom bij deze een verzoek aan alle BC’s om in eigen gelederen en bij de bewoners actief op zoek te gaan naar mensen die mee willen doen in een nieuwe redactie om mee te helpen om de nieuwsbrief vorm te geven en de continuïteit te waarborgen.

Hierbij staat mij voor ogen dat de nieuwsbrief in eerste instantie bedoeld is voor alle huurders. De BC’s ontvangen meer specifieke informatie via de gebruikelijke mailings cq post. Wel blijft de nieuwsbrief een spreekbuis van het Arcade-bestuur. Wat speelt er, wat is er gedaan, etc., maar meer in samenvatting. Daarom zullen een of meer bestuursleden zitting hebben in de redactie. Daarnaast moet de nieuwsbrief ook een spreekbuis zijn van de BC’s en ook individuele huurders. Wat speelt er in de complexen, uitwisseling van ervaring en ideeën, etc. Daartoe kunnen BC’s gevraagd worden zelf te schrijven of geïnterviewd worden. Maar ook problemen, klachten van individuele huurders kunnen aan bod komen. En niet te vergeten de landelijke en gemeentelijke politiek en de mogelijke gevolgen voor huurders. Kortom een gevariëerde en brede inhoud. Daarnaast een leuke en creatieve vormgeving, met voldoende en leuke illustraties.

Voorheen was de redactie een onderdeel van de Werkgroep Communicatie. Deze werkgroep organiseerde ook themadagen, discussiebijeenkomsten, de Arcade-folder en zorgde voor  verdere publiciteit. Alles in contact met het bestuur. Misschien moeten we weer die kant op?

Dit kan het bestuur niet alleen! Dit moeten we met z’n allen voor elkaar zien te krijgen. Vandaar de oproep om met z’n allen te zorgen voor een brede, echte redactie.

Vergaderstukken