Beste huurder! Bij deze ontvangt u weer de nieuwsbrief van Huurdersvereniging Arcade, boordevol nieuws, tips en een leuke fotowedstrijd

Fotowedstrijd: trots op mijn mooie huurwoning.
Fotowedstrijd: trots op mijn mooie huurwoning.

U leest onder andere over:

Lees hier de volledige nieuwsbrief van juni 2022.

 

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach schreef het boek Uitgewoond, waarin hij pleit voor een fundamenteel andere woonpolitiek om de wooncrisis aan te pakken. ‘Het streven moet niet zijn wonen iets betaalbaarder te maken, maar: betaalbaar wonen voor iedereen.’

Cody Hochstenbach tijdens de Algemene Ledenvergadering van Arcade
Cody Hochstenbach tijdens de Algemene Ledenvergadering van Arcade

Hoe kijkt u aan tegen tijdelijke huurcontracten? Zijn ze een oplossing voor de wooncrisis?

‘Het risico met tijdelijke huurcontracten is dat het een doel op zich wordt en dat fijn wonen – het echte doel – uit het zicht raakt. Door de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ konden tijdelijke huurcontracten gemakkelijker worden toegepast. Het idee was dat deze tijdelijke huurcontracten de doorstroming bevorderden. Mensen zouden eerder naar een woning verhuizen die ook daadwerkelijk bij hun inkomen past. Eigenaren moesten door de wet verleid worden hun woning te verhuren. Tijdelijke huurcontracten zouden verhuur dus aantrekkelijker maken. Hierdoor zou het aanbod toenemen. Een stelling waar overigens helemaal geen bewijs voor is.’

Stress, angst en onzekerheid

‘Uit onderzoek in Engelstalige landen waar tijdelijke contracten al langer gebruikelijk zijn, blijkt dat er ook veel nadelen aan zitten. In Australië en Groot-Brittannië mag een verhuurder bijvoorbeeld maandelijks de huur opzeggen, zonder opgave van reden. Tijdelijke huurcontracten zorgen daarmee voor stress, angst en onzekerheid. Ze leiden ook tot slechtere werk- en schoolprestaties. Als een zwangere vrouw woonstress ervaart door een tijdelijk huurcontract of een hoge huur, kan het kind ontwikkelingsproblemen of ondergewicht krijgen. Dat tijdelijke contracten invloed hebben op het mentale welzijn, zie ik te weinig terugkomen in het maatschappelijke debat.’

Kloof tussen huurders en kopers

‘Met tijdelijke huurcontracten vergroot je de kloof tussen huren en kopen. Huurders krijgen niet de woonzekerheid die kopers wel hebben. Er wordt vaak gezegd dat huurders die te ruim wonen maar moeten verhuizen. De vraag is waarom we dat nooit van kopers vragen die ook nog veel vaker vrij ruim wonen. Als je de doorstroming wil bevorderen, doe dat dan door mensen betaalbare en aantrekkelijke alternatieven te bieden. Niet door mensen met tijdelijke huurcontracten te dwingen om op een gegeven moment weer te verhuizen.’

Hoe kijkt u aan tegen middenhuur? Is dit een oplossing voor de wooncrisis?

‘Het punt is dat veel huishoudens met een middeninkomen helemaal geen middenhuur kunnen betalen. Dat geldt zeker voor gezinnen met een middeninkomen. Zij vormen 28 procent van de totale groep huishoudens met een middeninkomen. Maar ook de overige 72 procent kan een huur van 750 euro per maand een stuk beter betalen dan de 1000 euro die voor middenhuur gevraagd wordt. Er is dus vooral behoefte aan sociale huurwoningen. Middenhuur is eigenlijk dure huur. In feite gaat het om hoge huren per vierkante meter.’

Er wordt vaak gezegd dat de huurprijzen in de vrije sector zo hoog zijn doordat er relatief weinig vrijesectorwoningen in Nederland zijn. Wat vindt u hiervan?

‘Met deze bewering ben ik het niet eens. Daarbij is het zo dat als er voldoende betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen komen waar je ook met een middeninkomen welkom bent, de vraag naar vrije sectorwoningen vanzelf omlaag gaat. Hierdoor gaat de hoge huur vervolgens óók omlaag. De vraag naar vrije sectorwoningen is een vraag uit noodzaak. Niemand wil zo lang zulke hoge huren betalen. Als een langdurige woonplek heeft de sector geen bestaansrecht.’

Wat gaat wel helpen om de wooncrisis aan te pakken? Welke rol kan de nieuwe Amsterdamse wethouder Wonen hierbij spelen?

‘Amsterdam zou lagere grondprijzen kunnen hanteren zodat corporaties en ontwikkelaars meer kunnen bouwen. De gemeente heeft invloed op het soort woningen dat gebouwd wordt en zou daarbij vooral op meer sociale huurwoningen moeten inzetten. Verder zouden gemeentes bij het Rijk voor brede volkshuisvesting moeten lobbyen. Daarvoor moeten er natuurlijk ook meer sociale huurwoningen bijkomen. Niet alleen kleine woningen waarbij de huuropbrengsten nu net genoeg opbrengen voor corporaties, maar ook grotere voor gezinnen. Daarvoor is ingrijpen in de woningvoorraad en echte volkshuisvesting noodzakelijk. Het streven moet niet zijn wonen iets betaalbaarder te maken, maar betaalbaar wonen voor iedereen.’


Fotowedstrijd

Hoe trots bent u op uw huurwoning? Hoe heeft u van uw huurwoning een heerlijke plek gemaakt? Stuur ons een mooie foto van uw lievelingsplek in huis. Het bestuur van Arcade verloot drie exemplaren van Cody Hochstenbach’s boek Uitgewoond onder de leukste inzenders. Stuur uw foto tot 30 juni 2022 naar dit adres. info@hvarcade.nl

Begin dit jaar was het weer zover. Toen viel bij alle huurders weer de brief over de jaarlijkse huuraanpassing (lees: huurverhoging) op de mat. Maar die huurverhoging hoeft niet per se een voldongen feit te zijn. Het kan ook anders uitpakken blijkt uit het relaas van Wim Staffeleu, huurder van een woning aan de Haarlemmer Houttuinen.

Samen met de actiegroep Weiger de Huurverhoging heeft hij in 2020 bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. En met succes! ‘Eigenlijk hoef je niet eens bezwaar te maken. Door gewoon het oude huurbedrag te betalen, maak je immers automatisch bezwaar tegen de huurverhoging,’ zo vertelt Wim. ‘Natuurlijk kreeg ik wel brieven en herinneringen van De Key over zogenaamde “huurachterstand”, maar die stonden vol missers.’

Dat de huurverhoging uiteindelijk ongegrond is verklaard komt door nalatigheid van Lieven de Key. Die heeft namelijk verzuimd om binnen zes weken een aangetekende rappelbrief te sturen. Wim is er blij mee.

Ook geeft hij aan dat het soms om behoorlijke bedragen kan gaan. Om een indruk te geven heeft hij speciaal voor Arcade en haar leden een berekening gemaakt. ‘Uitgaande van een huurtermijn van tien jaar levert mij dit bijna € 3000,- euro op. Een mooi bedrag waarmee ik ook andere leuke dingen kan doen.’

Het devies van Staffeleu is dan ook: maak altijd bezwaar tegen de huurverhoging. Het kan je zomaar duizenden euro’s schelen.

Meer weten? Bezoek de website van Wij weigeren de huurverhoging voor een stappenplan.

Tjeempie, de energieprijzen rijzen de pan uit. En dat is nog maar het begin. Wie weet wat er nog aan komt aan prijsstijgingen. Straks binnen je jas aan, alleen koude schotels en rauwkost eten, glaasjes kraanwater drinken? Is daar iets aan te doen?

Zeker wel. Maar hoe, dat verschilt per persoon en huishouden. Sommigen leven al zuinig, anderen minder. Uit de praktijk blijkt dat er altijd wel iets op de energiekosten valt te besparen. Alleen hoe?

Natuurlijk valt er iets aan te doen of nog een schepje er bovenop als je al begonnen bent. Diverse organisaties houden zich er mee bezig. Dat is handig, dan hoef je zelf het wiel niet meer uit te vinden. Deze organisatie hebben veel ervaring die zij kunnen delen. Zo heeft !WOON energiecoaches en voeren zij actie voor dubbelglas. Daarnaast is er de FIXbrigade. Zowel de energiecoaches als de FIXbrigade komen bij bewoners thuis voor tips en wat klussen.

De fixbrigade
De fixbrigade

Nu de zomer nadert en het stookseizoen is afgelopen lijkt het niet de tijd om gebruik te maken van hun diensten. Maar schijn bedriegt. Tegen de tijd dat het stookseizoen weer begint kan alles maar beter in orde zijn. Bovendien hebben zowel de coaches als fixers nu meer tijd. Dus maak nu een afspraak.

De gratis energiecoach komt bij u thuis

Hiervoor heeft Stichting !WOON energiecoaches opgeleid. Dit zijn vrijwilligers die bij bewoners thuis komen en met hun ervaring tips kunnen geven. Daarnaast hebben zij enkele materialen bij zich die zij kunnen uitdelen of goedkoop aanbieden. Zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips.

De energiecoaches gaan systematisch te werk. Zij hebben op hun tablet een app met alle mogelijkheden. Deze app wordt voortdurend bijgewerkt. Het ene huis is het andere niet. Elke nieuwe situatie levert weer een aanvulling op voor de app. Het leuke van de app, althans voor de bewoners, is dat de app ook aangeeft hoeveel geld er ongeveer bespaard wordt met welke maatregel. Soms wordt ook de CO2-uitstoot aangegeven. Dat geeft meer inzicht.

Het gaat meestal niet om grote besparingen. Maar meerdere kleintjes kunnen samen toch een grote besparing opleveren. Om welke maatregelen kan het gaan? Ledlampen besparen veel ten opzichte van ouderwetse gloeilampen in verbruik en gaan bovendien veel langer mee.

Radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte niet via de muur naar buiten wegvloeit. De thermosstaat een paar graden lager scheelt ook flink. Zeker in kamers die niet permanent gebruikt worden. Of korter douchen.

Ook in de keuken valt te besparen. Geen volle waterkoker voor maar één kopje koffie of thee. Het gas onder de pannen niet voluit laten branden. Dan verdwijnt er veel warmte langs de pan. De koelkast regelmatig ontdooien. Met een ijslaag(je) schiet het verbruik omhoog. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Nieuwsgierig en/of enthousiast geworden? En wilt u ook een afspraak maken met een energiecoach? Dat kan via: www.wooninfo.nl/energiecoach of bel naar 020-5230190. Er zijn u al meer dan 5000 tevreden Amsterdammers voorgegaan.

Dubbel glas

Wat uiteraard ook heel belangrijk is is een goede isolatie. En dan niet alleen kieren, tocht en dergelijke. Er is te veel warmteverlies omdat er nog te veel woningen zijn met (soms deels) enkel glas. In heel Amsterdam zijn dat wel 100.000 woningen, waarvan 34% bij corporaties. Daarnaast hebben de helft van alle woningen oud dubbel glas, dat niet meer optimaal isoleert. Dit kunnen de energiecoaches niet oplossen. Dit zal afgedwongen moeten worden bij Lieven de Key. Een schone taak voor bewonerscommissies. Hierbij zou het volgens !WOON helpen indien enkel glas erkent wordt als een gebrek. Dan is Lieven de Key verplicht om dat te verhelpen. Maar ja, zo’n maatregel moet weer in politiek Den Haag geregeld worden. En zoiets kan heel erg lang duren.  Volgens Jeroen Slot, hoofd Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, wonen juist de mensen met de laagste inkomens vaker in de slechtst geïsoleerde woningen. Dit leidt tot zogenaamde ‘energiearmoede’. Dat zal bij woningen van Lieven de Key niet anders zijn. Een teken dat een actie voor dubbel glas zinvol en urgent is.

Indien er geen bewonerscommissie bestaat zal er een opgericht moeten worden. Arcade kan hierbij een helpende hand bieden. Het is volkomen duidelijk dat energiebesparing niet vanzelf gaat. Huurders moeten niet gelaten afwachten. Maar vooral zelf initiatief nemen, de boel activeren. Maar wel georganiseerd als bewonerscommissie. Naast Arcade kunnen huurders ook ondersteund worden door stichting !WOON. Kijk op www.wooninfo.nl.

De Fixbrigade in Oost komt aan huis en fikst problemen meteen

Onder de bezielende leiding van Francis Langedijk opereert in Amsterdam Oost de Fixbrigade. Dit is een prachtig buurtinitiatief om bewoners met een minimuminkomen te helpen met het energiezuiniger maken van hun woning. Bewoners met iets meer inkomen betalen een kleine vergoeding. Zelf omschrijft Francis het als volgt: ’In oude huizen fixen wij wat verhuurders laten liggen.’

Francis wordt bijgestaan door een team van leerlingfixers, voornamelijk statushouders. De uitvalsbasis is De Jungle, gevestigd in de Tweede van Swindenstraat 26. De Jungle is een kennis- en informatiecentrum voor energietransitie, voedselveiligheid en klimaat.

De nadruk bij de Fixbrigade ligt op het beter isoleren van woningen. Bewoners zijn soms zelf aan de slag gegaan. Maar door gebrek aan inzicht en materiaalkennis is dit vaak niet optimaal. En dat is nu juist de sterke kant van Francis en zijn team. Zij gaan de hele woning door en met hun ervaring is het zo gepiept. In Amsterdam Oost is de Fixbrigade al 6 jaar een succesnummer.

Wat komen Francis en zijn team zoal tegen bij zijn huisbezoeken? Dat is nogal divers. Van overgeschilderde tochtstrips die daardoor niet meer functioneren. Dubbel glas dat zijn langste tijd heeft gehad. Een brede vensterbank boven de radiator, die de luchtcirculatie blokkeert. Een verkeerd afgestelde CV-ketel komt erg vaak voor. Het ontbreken van radiatorfolie. Kieren die dichtgekit moeten worden.

Net als bij de energiecoach van !WOON geldt ook hier: vele kleine besparingen maken samen een grote. Maar bij de Fixbrigade ligt het accent net iets anders. Meer op de praktische uitvoering en isolatie, minder op adviezen.

Geïnteresseerden kunnen via De Jungle contact opnemen. Via de mail Fixbrigade@jungle.amsterdam of telefoon 020-7373326. Even langs lopen kan ook.

Vanwege het succes wordt er gewerkt aan Fixbrigades in andere stadsdelen. Op dit moment is er belangstelling in meerdere stadsdelen, waarvan Noord en Nieuw-West het verst gevorderd zijn. Zowel PvdA als GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen om meer Fixbrigades op te richten. Om meer politieke druk uit te zetten roept De Jungle huurders op om zoveel mogelijk bij het stadsdeel en/of gemeente te vragen om een Fixbrigade. Het concept hiervoor ligt klaar in De Jungle. Zij doen ook de stedelijke coördinatie.

Op de ALV van 13 juni word ik definitief voorgedragen als bestuurslid van Arcade. Daar kijk ik erg naar uit. Niet in de laatste plaats omdat ik Arcade al jaren ervaar als een fijne en betrokken vereniging van actieve huurders. 

Tijdens de afgelopen drie maanden heb ik als aspirant bestuurslid een goed beeld gekregen van het bestuurswerk. Het is interessant dat je als bestuur op zoveel verschillende vlakken actief bent. Aan de ene kant zijn er de concrete huurdersproblemen zoals achterstallig onderhoud waar je als bestuurslid graag aandacht voor wil vragen. Aan de andere kant houd je je als bestuurslid ook met abstractere beleidsplannen van Lieven de Key bezig. De kunst is om vervolgens aan huurders uit te leggen wat deze plannen concreet voor hen betekenen. Ik wil me hier als bestuurslid graag op gaan richten. Als redacteur van de nieuwsbrief heb ik al geruime tijd ervaring mogen opdoen met het informeren van huurders. Zo interviewde ik bewonerscommissies over de wijze waarop ze problemen aanpakten. Huurders een gezicht geven geeft mij veel voldoening.

In het dagelijks leven ben ik gastdocent burgerschap, dagvoorzitter en voorzitter van bewonerscommissie Frankendael. De capaciteiten die ik hiermee heb ontwikkeld zet ik graag in om bij Arcade discussies te leiden. Tijdens de laatste ALV ben ik hier rond de lezing van Cody Hochstenbach en het daaropvolgende gesprek met de directeur van Lieven de Key, al mee bezig geweest. Ik vind het belangrijk dat het publiek zich op zijn gemak voelt en de ruimte voelt om vragen of opmerkingen te maken.

Graag wil ik me verder ontwikkelen in het ondersteunen van bewonerscommissies, de publiciteit en het beleid in Amsterdam en bij Lieven de Key(adviezen en prestatieafspraken). Ik hoop dat ik hier straks als bestuurslid met alle energie mee aan de slag mag gaan. Het bestuur van Arcade bestaat uit zeer gemotiveerde en betrokken leden. Er wordt heel hard gewerkt en ik hoop nog veel van hen te mogen leren.

Samen met twee andere dames vormde Wil Zondag uit Amsterdam-Noord jarenlang ‘Bewonerscommissie De Witte Balkons.’ Anderen moeten nu het stokje overnemen. Wil Zondag vertelt hoe huurders en kopers de afgelopen jaren samen werkten aan een fijn complex. 

Aan elkaar wennen

‘In het begin moesten huurders en kopers aan elkaar wennen. Samenwerking was niet vanzelfsprekend. Toen er in 2002 werd gerenoveerd kwam er al snel een Vereniging van Eigenaren (VvE). Lieven de Key zette de appartementen in de verkoop en de eerste kopers arriveerden. Sommige huurders kochten hun appartement. Het ging dus niet altijd om nieuwe bewoners. In het begin werd het merendeel nog verhuurd. Inmiddels is het merendeel verkocht.’

Hetzelfde belang

‘Mede dankzij de toenmalige nieuwe voorzitter van het bestuur van de VvE werd besloten dat ik als afgevaardigde van de bewonerscommissie bij de bestuursvergaderingen van de VvE  aanwezig zou zijn. Hier werd aanvankelijk onderscheid gemaakt tussen huurders en kopers. Maar al snel werd er alleen nog maar gesproken over “bewoners”. Wij hebben immers hetzelfde belang. Iedereen wil in een goed complex wonen. Daarom moeten we samenwerken en open staan voor elkaar.’

Gehoord worden

‘Ik ging elke 6 weken naar de bestuursvergaderingen van de VvE, die werden op roulatiebasis gehouden bij één van ons thuis. Daarnaast bezocht ik twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering, uiteraard zonder stemrecht. De desbetreffende contactpersoon van Lieven de Key was ook bij VvE vergaderingen aanwezig. Het was belangrijk dat de stem van de huurders gehoord zou worden tijdens VvE vergaderingen. Daarom vergaderden we voorafgaand aan de VvE vergaderingen, met onze contactpersoon van Lieven de Key. We bespraken wat de corporatie namens de huurders in ons complex kon inbrengen.  Als bewonerscommissie ben je een spreekbuis voor alle huurders in het complex.’

Nieuwsbrief voor huurders

‘Van de VvE vergaderingen werden notulen gemaakt. Op basis van de notulen maakte ik een nieuwsbrief waarin tevens de voor huurders relevante onderwerpen stonden. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, onderhoud en rookmelders. Als de nieuwsbrief klaar was, ging het concept naar de contactpersoon van Lieven de Key, die, na de brief gelezen te hebben, voor verzending naar de huurders zorgde. Woonden er in het pand ook huurders van Lieven de Stad, dan ontvingen die uiteraard ook een nieuwsbrief.’

Samen voor bewoners zorgen

‘Samen met het VvE bestuur zorgt de bewonerscommissie voor de bewoners, ieder op zijn eigen vlak. En dus moet er onderling een goed contact zijn.’

Welkomstbrief voor nieuwe bewoners

‘Er is een welkomstbrief voor nieuwe bewoners. Dat zijn in ons complex meestal kopers. De welkomstbrief wordt persoonlijk uitgereikt door een lid van het bestuur van de VvE. Komen er in een complex nog wel nieuwe huurders, dan wordt de welkomstbrief aan een nieuwe huurder uitgereikt door een lid van de bewonerscommissie. Dit is daarmee tevens een mooi moment om kennis te maken en de bewoner te wijzen op de huisregels. Ook voor de nieuwe bewoner is het fijn, men weet bij wie men bijvoorbeeld met vragen moet zijn.’

Altijd alert blijven en doorvragen

‘Wat ik nog kwijt wil is dat je als lid van de bewonerscommissie altijd alert moet zijn en moet doorvragen. Leg je oor te luisteren tijdens vergaderingen met de VvE. Sommige onderwerpen lijken een zaak van kopers maar als je doorvraagt blijken ze ook op huurders betrekking te hebben. Ga daar dan achteraan. Ons onderzoekswerk heeft bijvoorbeeld in het verleden geld opgeleverd voor de huurders. Dat was erg fijn.’

Het bestuur van HV Arcade nodigt huurders bij Lieven de Key en Lieven de Stad hierbij uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 juni 2022 vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt als vanouds plaats in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam. Meld u aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl.

Programma

Inloop    : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde      : 22.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslagen
  1. Algemene ledenvergadering 13 december 2021
  2. Algemene Ledenvergadering 28 maart 2022
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Daphne Paris
 5. Financiële zaken
  1. Jaarverslag 2021
  2. Kascommissie
 6. Rechtszaak atelierwoningen: voorstel voor vervolg
 7. Pauze
 8. Bewonerscommissies aan het woord
 9. Uitslag voordracht Daphne Paris
 10. Afsluiting

De vergaderstukken kunt hieronder vinden. Deze zullen ook per mail naar  individuele leden en bewonerscommissies worden verstuurd die zich hebben aangemeld. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar info@hvarcade.nl.

Vergaderstukken

Na de zoveelste liftstoring hebben huurders van een complex op IJburg, er begin 2021 schoon genoeg van. En helemaal omdat kopers in hetzelfde complex een eigen lift hebben die het wél doet en waar huurders geen gebruik van mogen maken. Mounira, Anissa en Rafayla besluiten in actie te komen en richten ‘Bewonerscommissie Blok 52’ op. Rafayla vertelt hoe alles in zijn werk is gegaan om de ‘horrorlift’ te laten repareren.   

Handtekeningen verzamelen

‘Op 2 februari 2021 was er een enorme sneeuwstorm. Onze liften kampten met de zoveelste storing en stonden wekenlang stil. Na anderhalve week ging Anissa langs de deuren om handtekeningen te verzamelen. Ze belde ook bij mij aan. We besloten samen actie te gaan voeren. Mounira sloot zich ook bij ons aan.’

Gebrekenbrief opstellen

‘We besloten een gebrekenbrief op te stellen. Daarin eisten we dat de liften gemaakt werden en dat ook andere gebreken werden aangepakt. We hebben bij het opstellen van de gebrekenbrief veel aan Stichting !Woon gehad. !Woon geeft informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. Ik werk zelf bij !Woon als bewonersconsulent. Op 20 februari 2021 stuurden we de gebrekenbrief naar Lieven de Key. Het is belangrijk om schriftelijk te communiceren met je verhuurder. Dan sta je sterker als je er samen niet uitkomt.’

Media benaderen

‘Het duurde lang voordat Lieven de Key serieus op onze gebrekenbrief reageerde en met ons in gesprek ging. Al snel werd de oorzaak bij de sneeuwstorm gelegd. Die zou waterschade hebben aangericht en daarom waren de liften kapot, werd er gezegd. Er moesten onderdelen worden besteld en daarna zouden de liften gerepareerd worden. Alhoewel de liften inderdaad gerepareerd werden, waren goedwerkende liften van korte duur. Er was wekelijks een liftstoring. Bewoners die in een rolstoel zaten konden hun huis niet uit. Ook voor mensen met kinderwagens was het een groot probleem. We waren het zat dat er storingen waren. Daarom besloten we de media te benaderen. AT5 plaatste op 12 maart een stuk op hun website.’

Een bewonerscommissie oprichten

‘Na het artikel van AT5 verandert de houding van Lieven de Key. Opeens wilde de corporatie wél serieus praten over oplossingen. Om bewoners te informeren na onze overleggen met Lieven de Key, maakten we een bewoners-app aan. We riepen bewoners op om samen een bewonerscommissie op te richten. Er kwamen helaas weinig reacties. We hebben wel het mandaat van de bewoners om hen te vertegenwoordigen. Als commissie hebben we een aparte groeps-app. Daarin overleggen we regelmatig. Het is belangrijk dat ook andere huurders gebreken melden. Sommige bewoners doen dat en zetten ons bij een mail aan Lieven de Key in de cc. Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker we staan.’

Naar de rechter

‘Terug naar de overleggen met Lieven de Key die helaas weinig opbrengen. Want hoewel we met Lieven de Key in gesprek zijn, gaan de liftstoringen in de eerste helft van 2021 gewoon door. In maart 2021 zakt de lift diverse keren naar beneden. In mei 2021 stort de lift met een kind van de vijfde naar de eerste etage. In diezelfde maand zit een volwassen bewoner met een kind urenlang vast in de lift. De brandweer bevrijdt uiteindelijk de bewoners. Een maand later moet de brandweer opnieuw in actie komen. Nu zit een jongen van tien jaar vast in de lift. Voor ons zijn deze situaties reden genoeg om naar de rechter te stappen. De gesprekken met Lieven de Key leveren te weinig op.’

Emil Blauw Fonds

‘We hebben geld nodig om naar de rechter te kunnen en een advocaat te krijgen. Gelukkig beschikt !Woon over een budget om huurders bij te staan in een juridische procedure. Hiervoor is er het Emil Blauw Fonds. De gemeente levert hier een financiële bijdrage aan. We doen een beroep op het fonds. In juli eisen we met een dagvaarding dat Lieven de Key de liften herstelt. Op 9 augustus is er een rechtszaak. Op 18 augustus eist de rechter dat Lieven de Key de liften binnen 30 dagen herstelt.’

Echte onderhoud start pas in december

‘Na de rechtszaak duurt het lang voordat de corporatie aan de slag gaat. Ook omdat de corporatie naar eigen zeggen nog in overleg moet met de Vereniging van Eigenaren (VvE). In het complex hebben kopers een eigen lift waar huurders geen gebruik van kunnen maken. Dat maakt het extra pijnlijk dat de liften voor huurders maar niet aangepakt worden. Lieven de Key besluit een ander bedrijf te zoeken die de liften moet herstellen. Dat bedrijf is niet gemakkelijk te vinden. Pas in november gaat er een firma aan de slag. Het echte onderhoud start half december.’

Naar de huurcommissie

‘Omdat je bij de rechter geen huurkorting kunt afdwingen, stappen we in de zomer van 2021 met vier bewoners naar de huurcommissie. Deze commissie bemiddelt bij conflicten tussen huurders en verhuurders. We willen vanwege de onderhoudsproblemen huurkorting afdwingen. Volgens de zogenaamde Overlegwet die het contact tussen huurders en verhuurders regelt, moet de corporatie onderhoudsklachten binnen zes weken na melding verhelpen. Uiteindelijk beslist de commissie dat wij huurkorting krijgen. Die korting begint in de periode dat de gebrekenbrief is gestuurd en is dus met terugwerkende kracht.’

Steun van Arcade

‘Arie Lenoir is onze contactpersoon bij het Arcadebestuur. Arcade financierde een liftexpert waardoor er een onafhankelijk bouwrapport kon komen. We zijn erg blij met de steun van Arcade. Het bouwrapport hebben we naar de rechtbank gestuurd. Het rapport helpt ons om sterker te staan in het hoger beroep dat Lieven de Key heeft aangetekend. Ik hoop dat alle onderhoudsproblemen worden aangepakt. Dan kunnen we straks weer fijn en veilig wonen.’

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2021

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was een jaar waarin door corona wederom veel anders liep dan verwacht.

De werkomgeving bleek blijvend van waarde, waardoor de ledenvergaderingen doorgang konden vinden. Helaas meer online dan fysiek. Kijkend naar de relatie onderling was 2021 ook een jaar van ups en downs. Medio 2021 raakte het bestuur in een ingewikkelde situatie waardoor de vereniging stuurloos dreigde te raken. Dit is door adequaat handelen van het merendeel van de bestuursleden, gesteund door de aspirant bestuursleden, voorkomen. Dit heeft enorm veel inzet gevraagd, maar een zeer hecht en goed samenwerkend bestuur opgeleverd dat er alles aan gelegen is om de vereniging in de toekomst te behoeden voor een dergelijke dreiging.

Ook kwamen dit jaar weer de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en gereageerd. Naast alle correspondentie die nodig bleek omdat de relatie met Lieven de Key onverminderd veel aandacht blijft vragen.

In het tweede uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is een eerste Monitor van de samenwerkingsafspraken besproken en is samen met een werkgroep van ervaringsdeskundigen gewerkt aan de evaluatie jongerencontracten. Het rapport zal in 2022 openbaar worden gemaakt en zijn vervolg krijgen. Arcade is hier nauw bij betrokken.

In 2021 heeft Arcade zich aangesloten bij LOShuurders een informeel samenwerkingsverband van huurdersorganisaties die voornamelijk studenten vertegenwoordigen.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2022. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van Lieven de Key en van Lieven de Stad ook in 2022 zo goed mogelijk te behartigen.

Op 1 mei werd de Richter Roegholtprijs uitgereikt aan BC Bickerseiland, binnen Arcade een zeer actieve en gezellige bewonerscommissie.

Deze prijs is in 2005 ingesteld door het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam voor ‘personen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang van de stad Amsterdam’. Met het geldbedrag van € 500,- gaan de winnaars hun burendag opleuken.

Hartelijke felicitaties van het Arcadebestuur!