Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2022

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. In 2022 volgen we het landelijke en lokale beleid op de voet. Ook zetten we in op het bijdragen aan het vervolg op de prestatieafspraken en versterken we de ondersteuning van de bewonerscommissies.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2022

Arcade Werkplan 2022 verkorte versie

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2021

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. In 2021 volgen we het landelijke en lokale beleid op de voet, zetten we in op het bijdragen aan het vervolg op de prestatieafspraken en versterken we de ondersteuning van de bewonerscommissies.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2021

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2020

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. In 2020 volgen we het landelijke en lokale beleid op de voet, zetten we in op het bijdragen aan het vervolg op de prestatieafspraken, dragen we bij aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en versterken we de ondersteuning van de bewonerscommissies.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2020

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2019

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. De grote opgaven in 2019 zijn de inzet bij de prestatieafspraken, bijdragen aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de ondersteuning van de bewonerscommissies bij de samenstelling van de complexplannen.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder of bewonerscommissie die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2019