Column Actie Radius: Negatieve Grondhouding De Key

Door Actie Radius

“NEGATIEVE GRONDHOUDING – HOE LANG NOG?

In een van de vorige nieuwsbrieven hebben wij geschreven over de negatieven grondhouding van De Key naar aanleiding van de perikelen rond de zolderkamers (Zie hier het artikel). Helaas blijkt dat ook bij veel andere kwesties, uit het verleden en nog lopende, De Key een negatieve grondhouding ten toon spreidt. Kennelijk moeten huurders, BC’s en Arcade elke keer weer een procedure starten (bij de rechtbank, huurcommissie, etc.) om hun gelijk te behalen. Want op een normale manier lukt het steeds maar niet. De Key blijft de zaken frusteren; erover liegen of proberen af te kopen, zelfs als De Key weet dat zij fout zit. In sommige gevallen geeft De Key op het laatste moment toe om een voor haar negatieve uitspraak te ontlopen.

Hieronder in het kort een aantal voorbeelden.

Zolderkamers

De zaak rond de status van zolderkamers heeft bijna vijf en een half jaar geduurd voordat De Key erkende dat de ruimtes inderdaad zolderkamers zijn. De BC Mesdagstraat, en later ook Arcade, heeft eigen documenten van De Key overlegd waarin duidelijk vermeld staat dat de ruimtes zolderkamers zijn.  Zelfs toen de BC met de officiële blauwdrukken van het bouwplan is gekomen is dit door de directie van De Key genegeerd. Zowel de BC als Arcade werden aan het lijntje gehouden.

Pas nadat Arcade ten einde raad een advocaat heeft ingeschakeld, en de advocaat de blauwdrukken en informatie van BWT nogmaals naar de directie heeft gestuurd is de directie overstag gegaan voor het complex Mesdagstraat. Terwijl het duidelijk is dat het probleem verder reikt dan één complex. Ook in andere complexen is sprake van zolderkamers, zoals Arcade en de BC’s steeds hebben aangegeven en ook aangetoond. De verhuurders zou die ruimtes dus ook als zolderkamers moeten kunnen gebruiken.

Daarom is Arcade gedwongen om door te gaan met procederen voor erkenning van deze zolderkamers in andere complexen. Daarnaast heeft De Key de laatste jaren stelselmatig binnentrappen verwijderd die in het verleden met toestemming zijn aangelegd. En huurcontracten afgegeven met een verbod om de zolderkamer te gebruiken als slaapkamer. Dit zijn allemaal onrechtmatige zaken die ook rechtgezet zullen moeten worden.

Overigens moet De Key zelf de beschikking hebben over blauwdrukken. Kennelijk is het eigen archief niet op orde.

Onderhoudsabonnement

Een andere zaak betreft het onderhoudsabonnement en de lijst van reparaties die daaronder zouden vallen. Deze lijst is na een adviesronde met Arcade, eenzijdig door De Key aangepast. Daarbij werden zaken weggelaten en zijn er duidelijke verschillen ontstaan tussen de adviesversie en de versie die De Key hanteert. Dit is in eerste instantie aangekaart door een attente huurder waarvan een kapotte toiletbril niet vervangen wordt. Terwijl dit volgens de adviesversie van het abonnement wel zou moeten. Nadat de zaak bij de huurcommissie is aangekaart probeert De Key de huurder af te kopen. De toiletbril kan vervangen worden als de procedure gestopt wordt. Echter deze huurder (tevens voorzitter van een BC en vrijwilliger bij Arcade) is principiëel en zet de procedure voort.

Helaas is de huurcommissie nalatig door deze zaak niet te behandelen als een overlegwetzaak zoals de huurder dit heeft ingediend. Pas na tussenkomst van de ombudsman wordt het een overlegwetzaak. Bovendien voegt Arcade zich bij deze zaak. Ook nu weer komt De Key met een halfslachtig voorstel van de toiletbril vervangen, en dan is het toch in orde? Niet dus. Het gaat om het belang van alle huurders. En om het goed functioneren van De Key. Met andere woorden Arcade gaat door. En jawel, kort voor de zitting gaat De Key overstag.

Dat De Key de huurder probeert af te kopen en daarmee de procedure te stoppen duidt er op dat De Key zich ervan bewust is dat zij fout zit. Als je denkt sterk te staan is een “afkoopsom”  niet nodig. Al met al een negatieve grondhouding.

Huismeester

Ook met betrekking tot de (imaginaire) huismeester botst het tussen diverse BC’s en De Key. Bij veel complexen is ergens in 2010 de post huismeester opgevoerd bij de servicekosten, voor een paar euro per maand. Wel alleen bij nieuwe verhuringen, zonder dit kenbaar te maken. Maar omdat dit een wijziging is van het servicekostenpakket, corporatiebreed, had hierover advies gevraagd moeten worden aan zowel Arcade als aan betrokken BC’s. Dit is nooit gebeurd. Daarmee is de invoering sowieso onrechtmatig.

Diverse BC’s hebben pas veel later (De Key houdt de informatie achter!) door dat huurders in hun complex betalen voor een huismeester die in hun ogen niet bestaat en tekenen protest aan. Het verweer van De Key is in feite het opwerpen van een rookgordijn. Als de BC’s vragen om een takenpakket van de huismeester volgt steevast het takenpakket van de beheerder. Zonder specifieke, extra taken die toegeschreven zouden kunnen worden aan een huismeester. Terwijl voor servicekosten De Key wettelijk verplicht is om alle taken en kosten te specificeren.

Een huurder is naar de huurcommissie gestapt. Ook daar komt De Key met hun rookgordijn door de beheerder en huismeester te verwarren. Zonder specifieke en extra huismeestertaken te specificeren. Helaas trapt de huurcommissie daar in met een vreemde redenering. De beheerder houdt spreekuur en rijdt regelmatig door de buurt, dus is de huismeester  zichtbaar. Het moet niet gekker worden.

Het betekent dat de BC’s ook hiervoor naar de rechter zouden moeten stappen om hun gelijk te behalen. Echter het budget is zeer beperkt en een advocaat kost veel geld. De BC’s staan daardoor met de rug tegen de muur! Waar kunnen BC’s nog terecht? Zou een klacht bij de Raad van Commissarissen kunnen helpen?

Huurverhoging

Bij de huurverhoging van 2017 gaat het in een aantal complexen mis. Daar worden ten onrechte te hoge huurverhogingen opgelegd. Geheel in strijd met het eigen huurbeleid dat in overleg met Arcade is vastgelegd. Huurders die bezwaar maken worden automatisch doorgestuurd naar de huurcommissie. Echter deze oordeelt alleen over de wettelijke kaders en niet over het interne beleid van De Key. Met als gevolg dat deze huurders bot vangen bij de huurcommissie. De Key had deze huurders door moeten verwijzen naar de geschillencommissie. Later heeft Arcade dit bij de directie aangekaart en verzocht om dit recht te zetten. Dit is zonder meer en ongemotiveerd afgewezen. Ook hier zouden de huurders en Arcade naar de rechter moeten stappen. Maar Arcade heeft al twee rechtzaken lopen, over de statuten en de boedelscheiding.

 

In bovenstaande zaken is duidelijk dat de grondhouding van De Key ten aanzien van de huurders behoorlijk negatieve is. Ook al weet de directie dat zij fout zit, de directie wil nooit toegeven, probeert het af te kopen of traineert de zaak. Dat is eigenlijk al veel langer aan de gang. In onze laatste gedrukte nieuwsbrief van november 2017, meegezonden in december met de informatiekrant van De Key, hebben wij al aandacht hieraan besteed in een lang artikel getiteld “anti-huurdersbeleid”. Een opsomming van kwesties waarbij de huurders met een kluitje het riet ingestuurd of voorgelogen worden. Hetgeen identiek is aan een negatieve grondhouding.

Hoe lang moet dit nog doorgaan? Moeten de huurders voor elk probleem, voor alles en nog wat naar de rechter stappen? Dit kan toch niet de normale gang van zaken zijn bij een sociale verhuurder? Is hier sprake van wanbeleid ten aanzien van huurders? Zou de Raad van Commissisarissen hier iets aan kunnen doen?”