Oprichting Federatie Amsterdamse Huurderkoepels

Het afgelopen jaar is door de koepelorganisaties van Amsterdamse huurders van woningcorporaties, waaronder Arcade, hard gewerkt aan een samenwerkingsverband. Na uittreden uit de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) namen de koepels de logische stap om rechtstreeks een rol op te pakken aan de overlegtafels van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De koepels nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus en om dat kracht bij te zetten werd het idee geboren om een samenwerkingsverband op te zetten. Begin 2019 zijn de handtekeningen gezet en is de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) een feit.

De oprichters van de FAH:
Frank Vreugd (Bewonersraad Rochdale), Peter Weppner (Stichting Huurders Ymere Amsterdam), Chris Vonk (Huurgenoot), Eva Visser (HBO Argus), Helmie Bijleveld (Huurderskoepel Arcade), Levina de Lange (Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam), Cees Fenenga (Stichting Huurders Ymere Amsterdam) en Nelleke Lindhout (HBO Argus)

In dit samenwerkingsverband nemen van elke koepelorganisatie maximaal twee vertegenwoordigers namens een koepel deel. Namens Arcade is dat vooralsnog voorzitter Helmie Bijleveld. Om de belangen van hun achterban, en dat is ongeveer 60% van alle Amsterdamse huurders, zo goed mogelijk te behartigen en hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, is de FAH maandelijks in gesprek om tot gezamenlijke standpunten te komen. Die gesprekken zijn zeer vruchtbaar gebleken. Zo is er een Pamflet Inbreuk huurrecht geschreven en is er een petitie Behoud het huurrecht gestart. Ondertekenen kan nog steeds. Beide zijn een reactie op het Manifest Passend Wonen van de corporaties.

De leden van de FAH doen dit met een warm hart voor alle Amsterdamse huurders. En staan daarbij open voor samenwerking en kennisdeling met alle andere groepen die huurders vertegenwoordigen en/of huurdersbelangen behartigen. Leden van Arcade en de bewonerscommissies worden door het bestuur van Arcade geïnformeerd over de voortgang. Een proces om te komen tot de prestatieafspraken waarbij de leden en de bewonerscommissies mee kunnen praten is nog niet helder. Arcade zal daar een werkgroep voor inrichten. Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten over de prestatieafspraken? Stuur dan een mail naar info@hvarcade.nl met als onderwerp ‘Werkgroep prestatieafspraken’.