Verlenging van tijdelijke contracten en geen huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Daarom is afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit.

Het kabinet neemt ook maatregelen om te voorkomen dat mensen op korte termijn in de financiële problemen komen. Verhuurders spannen zich in om maatwerk te leveren voor huurders die ondanks die maatregelen de maandelijkse huur niet kunnen betalen. Er worden gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen gedaan. Tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Deze afspraken zijn gemaakt met Aedes (woningcorporaties). De minister verwacht dat er met deze afspraken passende stappen zijn gezet. Als blijkt dat huurders deze afspraken niet naleven is een wettelijke maatregel niet uitgesloten.

Spoedwetgeving tijdelijke huurcontracten

De minister komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Dit kan een oplossing zijn voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.

Kijk hier voor het volledige bericht van de Rijksoverheid en het gezamenlijke statement van de verhuurders over huisuitzettingen en tijdelijke huurcontracten tijdens de Coronacrisis.