Gemeente Amsterdam wil naar een nieuw systeem van woonruimteverdeling in de regio

15 gemeenten en 12 corporaties in de regio Amsterdam denken sinds 2018 na over een nieuw systeem om de woningen te verdelen. Er ligt nu een voorstel om mensen met spoed meer kans op een woning te geven. De inschrijfduur blijft behouden, maar daarnaast gaan 2 andere factoren meewegen.

Naast inschrijfduur gaat het er in het voorstel ook om hoe actief u naar een woning zoekt en of u in een dringende situatie zit. U kunt verschillende punten opbouwen:

  • Wachtpunten: zoals nu, op basis van inschrijfduur.
  • Zoekpunten: hoe actief zoekt iemand naar een woning?
  • Spoedpunten: als u in een van de volgende 3 situaties zit:
    • U bent gescheiden en hebt kinderen.
    • U woont als jongere nog thuis maar de situatie is problematisch.
    • U woont met uw hele gezin bij iemand in.

Het totaal aantal punten bepaalt uw plaats op de wachtlijst.

Lees meer over het voorstel op de website voorwieisdesocialehuurwoning.nl.

In de komende maanden bespreken de 15 betrokken gemeenten dit. De Amsterdamse gemeenteraad bespreekt het voorstel op 4 maart 2020.