Het Geschillenreglement van De Key is aangepast

Heeft u een klacht aan De Key doorgegeven? Dan wordt u binnen 2 werkdagen gebeld door De Key om de klacht met u te bespreken en een oplossing te vinden. Komt u er samen met De Key niet uit?  Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke personen die niet werken bij De Key. Ze beoordelen uw klacht en het standpunt van De Key. In het Geschillenreglement kunt u lezen onder welke voorwaarden de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt.

Het Geschillenreglement is aangepast

De Key heeft in overleg met Arcade haar Geschillenreglement aangepast naar het voorbeeld klachtenreglement van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Vanaf 15 juli geldt dit aangepaste reglement.

Wat is aangepast?

Advies geschillencommissie niet meer bindend, uitspraak rechter mogelijk

Het advies van de geschillencommissie is niet meer bindend. De Key kan alleen van het advies afwijken als er zwaarwegende redenen voor zijn. Dat betekent ook dat wanneer u of De Key het niet eens is met het oordeel van de Geschillencommissie het geschil voorgelegd kan worden aan de Huurcommissie en er ook een uitspraak van de rechter gevraagd kan worden. Dit laatste was voorheen niet mogelijk.

De geschillencommissie houdt Arcade op de hoogte

Klachten die door de Geschillencommissie worden beoordeeld worden ook gedeeld met Arcade. Zo blijven wij op de hoogte van geschillen tussen De Key en huurders en hoe ze worden opgelost.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het klachtenbeleid van De Key leest u op www.dekey.nl/klachtenbeleid.