‘Huurders staan altijd centraal’

Nieuwe De Key-huurderscommissaris Jurenne Hooi in gesprek met Arcade

Sinds januari zit Jurenne Hooi op voordracht van Arcade in de Raad van Commissarissen (RvC) van De Key. De RvC controleert of het bestuur van De Key haar werk goed doet, conform de statuten en reglementen van de organisatie. Hooi  gaat graag met deze taak aan de slag. Ze vindt dat de huurder altijd centraal moet staan. ‘Huurders zijn de belangrijkste klanten van een woningbouwvereniging.’

Jurenne Hooi huurt zelf ook. Niet bij De Key, maar bij een projectontwikkelaar. Ze kent de problemen waar huurders mee kampen. Bovendien, zo stelt ze is ‘wonen geen luxe, maar een primaire levensbehoefte.’ Als commissaris op het terrein van  ‘Wonen en Vastgoed’ wil ze het bestuur met raad bijstaan over zaken die alle huurders van De Key, starters met een jongerencontract én zittende huurders, aangaan.

Jurenne Hooi

Speerpunten

De nieuwe huurderscommissaris heeft drie speerpunten. Allereerst moet De Key voor goede en betaalbare huurwoningen zorgen. Huurders moeten hier op kunnen rekenen. Mensen moeten met plezier kunnen wonen zonder dat ze het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.

Ten tweede moet de dienstverlening van De Key goed zijn. Klachten moeten serieus worden genomen en regelmatig onderhoud is essentieel.

Hooi vindt dat het ‘om mensen én stenen moet gaan. Mensen maken de wijk, je brengt er als bewoner toch een groot deel van de dag door. Wijken zijn de hardware, mensen de software. Ze kunnen niet zonder elkaar en zijn even belangrijk’.

Ten derde moet De Key helder en duidelijk met haar klanten communiceren. Je moet als huurder weten waarom sommige zaken wél en andere zaken niet mogelijk zijn. Ook moet je niet verrast worden door een onaangekondigde monteur voor je deur. Jurenne Hooi gaat het ook om rechtvaardigheid. De Key moet bijvoorbeeld kunnen uitleggen waarom niet iedereen dezelfde huurverhoging krijgt. Voor iemand die te weinig huur betaalt ten opzichte van zijn inkomen, is het soms eerlijker dat hij of zij meer huurverhoging krijgt dan iemand die van een veel lager inkomen moet rondkomen.

In gesprek met de directie maar óók met huurders

De nieuwe huurderscommissaris wil met verschillende groepen in gesprek: de directie van De Key bijvoorbeeld, maar óók met huurders. Met die gesprekken kan informatie worden opgehaald en kan de Raad van Commissarissen het bestuur, vanuit hun klankbord/adviserende functie, ondersteunen. Bijvoorbeeld bij groot onderhoud in oude wijken. De Raad van Commissarissen praat hier onder meer met het bestuur over. Hooi zou bijvoorbeeld willen weten of bewoners ook tevreden zijn over het groot onderhoud in hun wijk. Ook wil ze met Arcade, waar nodig, spreken over huurdersproblemen. Arcade vergadert zowel met de Raad van Bestuur (de directie) als de Raad van Commissarissen.

Hooi vindt dat het ‘om mensen én stenen moet gaan. Mensen maken de wijk, je brengt er als bewoner toch een groot deel van de dag door. Wijken zijn de hardware, mensen de software. Ze kunnen niet zonder elkaar en zijn even belangrijk’.

Stad voor iedereen

Jurenne Hooi hoopt dat Amsterdam weer een stad wordt voor iedereen. ‘Er moet goed naar de huurprijzen worden gekeken. Starters, politiemannen, verpleegkundigen en welzijnswerkers komen de stad nauwelijks nog in. Er moeten voldoende betaalbare woningen komen. De Key en andere woningcorporaties spelen daarbij een belangrijke rol.’ Hooi hoopt hier met haar commissariaat een belangrijke bijdrage aan te leveren.