Huurdersplatform Zandvoort kijkt terug

De Key heeft het woningbezit in Zandvoort overgedragen aan Pré Wonen. Dit is gebeurd per 1 december 2020. Het gevolg hiervan is dat Arcade niet meer de huurders in Zandvoort vertegenwoordigt.

De Key fuseerde op 31 december 2008 met Eendracht Maakt Macht (EMM), de oorspronkelijke corporatie die tot dat moment de woningen in Zandvoort exploiteerde. Arcade werd daarmee ook de vertegenwoordiger van de huurders in Zandvoort.

Behoefte aan korte lijnen

In Zandvoort was behoefte aan een kortere lijn met De Key. Actieve Zandvoorste huurders richtten in 2013 het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) op. HPZ was sindsdien de vraagbaak voor huurders die een probleem met de corporatie hadden. Het fungeerde als een regionale afdeling van Arcade. De voorzitter van HPZ was ook lid van het algemeen bestuur van Arcade.

De relatie tussen HPZ en Arcade was altijd goed. HPZ heeft veel gehad aan de kennis op het gebied van de volkshuisvesting die bij Arcade beschikbaar is. Andersom deed Arcade haar voordeel met de informatie van en over de Zandvoortse huurders die HPZ inbracht. Op deze manier werden de nadelen van de geografische afstand tussen Amsterdam en Zandvoort zoveel mogelijk beperkt.

Persoonlijk contact en gezelligheid

Naast de formele betrekkingen waren ook de persoonlijke verhoudingen belangrijk. De vertegenwoordigers van HPZ denken in positieve zin terug aan de algemene ledenvergaderingen van Arcade. Uiteraard ging het tijdens die bijeenkomsten vooral over het beleid van De Key. De bijeenkomsten boden evenwel ook de mogelijkheid kennis te maken met de Amsterdamse leden van Arcade en inzicht te krijgen in de onderwerpen die hen bezig hielden.

Met plezier keken we uit naar de ontmoetingen met de bekenden, tijdens de ledenvergaderingen en tijdens de gezellige nazit. Ook belangrijk waren in dit verband de bewonerscommissie-dagen die Arcade organiseert. De meeste bekende gezichten zagen we ook daar terug. In een ontspannen sfeer leerden we elkaar nog beter kennen.

De leden van het Huurdersplatform Zandvoort (HPZ)

Een nieuwe toekomst

De overgang naar Pré Wonen zal ongetwijfeld voor verandering zorgen. Pré Wonen zal vooralsnog in Zandvoort het beleid van De Key voortzetten. In de loop der tijd zal er natuurlijk het nodige veranderen. Wij hopen dat dit voor de huurders positief uitpakt.

HPZ zal onverminderd de vinger aan de pols houden en de belangen van die huurders onder de aandacht blijven brengen. We zullen daarbij geïnspireerd blijven door de positieve ervaringen die we hebben meegekregen via Arcade. We danken jullie hartelijk voor de steun die we in de afgelopen jaren hebben ondervonden, van het bestuur en van de andere leden.

We wensen iedereen het allerbeste!

Cor, Emmy, Esther, Hannie, Teresa en Pier