Huurderspositie versterken

Kersverse Arcade-secretaris Alex de Joode aan het woord

Alex de Joode is in februari gekozen als bestuurslid van Arcade. Als secretaris wil hij huurders ondersteunen in hun strijd voor goede en betaalbare huurwoningen. Hij wil de ondersteuning van Arcade verder professionaliseren en geeft regelmatig juridisch advies.

Alex de Joode, secretaris
Alex de Joode, secretaris Arcade

Alex huurt al jaren bij De Key. In het dagelijks leven is hij ‘Regulatory Risk & Compliance Manager’. Hij helpt bedrijven bij de groei van hun onderneming, informeert hen over wet- en regelgeving en praat met de politiek. Betrouwbare werknemers en klanten zijn belangrijk voor bedrijven. Alex houdt zich daarom ook met integriteit bezig.

Ook Arcade moet integriteit hoog op de agenda plaatsen in gesprekken met De Key en Lieven de Stad, volgens Alex. Verhuurders moeten namelijk goed met huurders omgaan en hun problemen serieus nemen.

Positie van huurders moet verbeteren

De positie van huurders moet verbeteren. Alex constateert dat als je je onderhoudsprobleem niet kunt omschrijven omdat je bijvoorbeeld slecht Nederlands spreekt, De Key niet voor je op komt. Hij vindt: ‘De Key moet zich realiseren dat huurders eenzelfde  soort behandeling verdienen als klanten daar doe je het voor. Als woningcorporatie is het van belang je sociaal op te stellen.’

Inzet van IT

Alex is onder andere verantwoordelijk voor de IT binnen Arcade. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat bestuursleden een goed werkende digitale werkomgeving hebben. Ook heeft hij ideeën hoe bewonerscommissies digitale middelen zouden kunnen inzetten om hun werk te doen. ‘Er zou,’ denkt Alex, ‘als daar behoefte aan is een soort intranet voor bewonerscommissies kunnen komen.’ Alex wil bewoners met deze middelen helpen om ‘sterker tegenover De Key te staan’.

Eerst zaaien dan oogsten

‘Om de invloed van bewoners binnen Arcade te versterken spreekt de werkwijze van Arcade om input op te halen door middel van werkgroepen mij aan. Daar ga ik mijn steentje aan bijdragen door me bezig te gaan houden met de servicekosten en overlast. Over beide onderwerpen krijgt Arcade veel vragen om hulp. Daar gaan we mee aan de slag. Digitale middelen die hierbij kunnen helpen wil ik graag onderzoeken.’

Alex realiseert zich dat met het inzetten van digitale ondersteuning niet alle huurdersproblemen zijn opgelost. ‘Eerst zaaien dan oogsten,’, zo stelt hij. Er moet een bepaalde infrastructuur zijn om te kunnen bouwen.’ Als secretaris levert hij hier graag een bijdrage aan. ‘Wanneer bewoners elkaar beter kunnen vinden, is het gemakkelijker om invloed op De Key uit te oefenen en de positie van huurders te versterken.’