Jaarverslagen

Gepubliceerd op: 14 mei 2019

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2018

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2018 was voor Arcade een jaar waarin bouwen aan de organisatie centraal stond.

Na een jaar van overgang heeft het bestuur gewerkt aan het vernieuwen van de organisatie en de relaties met partners, zoals De Key en Lieven de Stad. Ook is er geïnvesteerd in het contact met de andere Amsterdamse huurderskoepels. Op verzoek van de leden zijn de twee procedures tegen de statutenwijziging van De Key doorgezet.

Begin 2018 hebben de voorzitter en de secretaris het bestuur van Arcade wegens werkzaamheden elders verlaten. Hierdoor moest het bestuur plots twee sleutelposities opnieuw invullen. De interim voorzitter en secretaris hebben hun best gedaan om de inzet van de opbouw van de organisatie gestalte te geven. Het bestuur was pas eind 2018 weer op volle sterkte, toen zijn de voorzitter en de secretaris vervangen.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van de plannen voor het jaar 2019. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad zo goed mogelijk te behartigen.

Jaarverslag Arcade 2018