Jaarverslagen

Gepubliceerd op: 9 oktober 2020

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2019

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2019 was voor Arcade een jaar waarin naast bouwen aan de organisatie ook veel aandacht is besteedt aan het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen en het proces om te komen tot prestatieafspraken.

Daarnaast is de website vernieuwd. De informatie is geactualiseerd en sterk aangevuld. Bovendien worden diverse formulieren nu ook digitaal aangeboden. Het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen vroeg extra inzet om HPZ te ondersteunen. Daarbij kwamen er gedurende het jaar ook de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd.

Ook vroeg de relatie met De Key onverminderd veel aandacht. Arcade kreeg veel signalen van bewonerscommissies dat de reorganisatie van de De Key, Wonen 2.0 veel onduidelijkheid en onrust met zich mee bracht. Hierop is onderzoek gedaan naar de dienstverlening van De Key aan de bewonerscommissies. Arcade heeft het rapport breed verspreid, wat leidde tot veel vragen en aandacht. Ook van De Key zelf, die met de aanbevelingen in het rapport aan de slag is gegaan.

Dit jaar is ook het contact met de andere koepels versterkt en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels opgericht. Hiervan zijn twee bestuursleden van Arcade lid. Het proces om te komen tot de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 was intensief en heeft van april tot en met november veel inzet en aandacht van het bestuur gevraagd.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan voor het jaar 2020. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad ook in 2020 zo goed mogelijk te behartigen.

Jaarverslag Arcade 2019