Jaarverslagen

Gepubliceerd op: 1 juni 2021

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2020

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 was een jaar waarin door corona veel anders liep dan verwacht. Het is gelukt om de werkomgeving hier op aan te passen, waardoor de werkzaamheden en ook de ledenvergaderingen doorgang konden vinden.

In maart is er naar alle huurders van De Key en Lieven de Stad een brochure verzonden. Ook is er een korte uitgave gemaakt die bij nieuwe verhuringen kan worden meegegeven. Het voornemen van De Key om het bezit in Zandvoort te verkopen vroeg extra inzet om HPZ te ondersteunen. Daarbij kwamen er gedurende het jaar ook een groot aantal adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en gereageerd.

Ook vroeg de relatie met De Key onverminderd veel aandacht. Er is gewerkt aan een werkwijzer, een instrument wat De Key zal helpen om de dienstverlening aan de bewonerscommissies te verbeteren. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van het rapport over de dienstverlening uit 2019. Daarnaast liep er in de tweede helft van dit een intensief traject om te komen tot een nieuw voor te dragen huurderscommissaris. Dit is met een mooi resultaat afgesloten.

Dit jaar was Arcade aangesloten bij de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels. Twee bestuursleden van Arcade maakten deel uit van het bestuur van de FAH. Het eerste uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is er gewerkt aan het inrichten van de overleggen, de monitor Samenwerkingsafspraken 2020-2023 en het onderzoek naar de betaalbaarheid van de huur in Amsterdam.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2021. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van De Key en van Lieven de Stad ook in 2021 zo goed mogelijk te behartigen.