Jaarverslagen

Gepubliceerd op: 25 mei 2022

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2021

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was een jaar waarin door corona wederom veel anders liep dan verwacht.

De werkomgeving bleek blijvend van waarde, waardoor de ledenvergaderingen doorgang konden vinden. Helaas meer online dan fysiek. Kijkend naar de relatie onderling was 2021 ook een jaar van ups en downs. Medio 2021 raakte het bestuur in een ingewikkelde situatie waardoor de vereniging stuurloos dreigde te raken. Dit is door adequaat handelen van het merendeel van de bestuursleden, gesteund door de aspirant bestuursleden, voorkomen. Dit heeft enorm veel inzet gevraagd, maar een zeer hecht en goed samenwerkend bestuur opgeleverd dat er alles aan gelegen is om de vereniging in de toekomst te behoeden voor een dergelijke dreiging.

Ook kwamen dit jaar weer de nodige adviesaanvragen langs waarop Arcade heeft geadviseerd en gereageerd. Naast alle correspondentie die nodig bleek omdat de relatie met Lieven de Key onverminderd veel aandacht blijft vragen.

In het tweede uitvoeringsjaar van de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is een eerste Monitor van de samenwerkingsafspraken besproken en is samen met een werkgroep van ervaringsdeskundigen gewerkt aan de evaluatie jongerencontracten. Het rapport zal in 2022 openbaar worden gemaakt en zijn vervolg krijgen. Arcade is hier nauw bij betrokken.

In 2021 heeft Arcade zich aangesloten bij LOShuurders een informeel samenwerkingsverband van huurdersorganisaties die voornamelijk studenten vertegenwoordigen.

Het jaar is afgesloten met de presentatie van het werkplan van Arcade voor het jaar 2022. Hierin geeft Arcade vorm aan het doel om de belangen van de huurders van Lieven de Key en van Lieven de Stad ook in 2022 zo goed mogelijk te behartigen.