Werkplannen

Gepubliceerd op: 3 februari 2020

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2020

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. In 2020 volgen we het landelijke en lokale beleid op de voet, zetten we in op het bijdragen aan het vervolg op de prestatieafspraken, dragen we bij aan de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en versterken we de ondersteuning van de bewonerscommissies.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2020