Werkplannen

Gepubliceerd op: 28 december 2021

Huurdersvereniging Arcade Werkplan 2022

Elk jaar maken we een werkplan waarin we beschrijven wat we nastreven en welke prioriteiten we stellen voor het dan komende jaar. In 2022 volgen we het landelijke en lokale beleid op de voet. Ook zetten we in op het bijdragen aan het vervolg op de prestatieafspraken en versterken we de ondersteuning van de bewonerscommissies.

Dit zijn de belangrijke opgaven, maar er zal altijd aandacht zijn voor de individuele huurder die onze ondersteuning vraagt.

Werkplan Arcade 2022

Arcade Werkplan 2022 verkorte versie