Jaarverslagen

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Huurdersvereniging Arcade Jaarverslag 2017

Elk jaar maken we een jaarverslag waarin we zo goed mogelijk inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaar 2017 was voor Arcade een jaar van overgang. In de laatste Algemene Leden Vergadering van 2016 heeft het toen zittende Algemeen Bestuur haar positie ter beschikking gesteld.

In de eerste helft van 2017 is vooral op de winkel gepast. Het nieuwe bestuur is per 1 juli benoemd en aangetreden. In de zomerperiode hebben de bestuursleden zich ingewerkt en ingelezen in zaken die actueel waren voor Arcade en haar leden. Daar waar mogelijk hebben zij zich actief opgesteld om zowel de belangenbehartiging van, als de informatievoorziening aan de leden en huurders zo goed mogelijk in te vullen.

Een bestuursoverdracht heeft vrijwel altijd tot gevolg dat er onderbrekingen zijn in doorlopende afspraken. Vertrekkende bestuursleden kunnen niet al hun kennis overdragen en nieuwe bestuursleden moet ook nieuwe relaties opbouwen met partners, zoals met De Key. Dat kost tijd en energie. Daar komt bij dat Arcade scherper is gaan letten let op het handelen van De Key dan in het verleden.

Jaarverslag Arcade 2017