Meer sociale huurwoningen in Diemen

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Diemen hebben voor de periode  2020 – 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Samen gaan de corporaties 425 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De corporaties mogen in 2020 de huursom met 0,5% boven inflatie verhogen, maar ontzien de groep sociale huurders bij een huur hoger dan de liberalisatiegrens. Verder investeren de partijen in sterke wijken, waarbij zij bewonersinitiatieven gaan stimuleren.

Meer sociale huurwoningen, geen verkoop

De ambitie is om in totaal 425 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren in de periode 2020 – 2023. In deze periode worden er geen sociale huurwoningen verkocht. Vanwege de investeringsopgave mogen de corporaties de huursom in 2020 met 0,5% boven inflatie laten stijgen. Onderzoek naar de betaalbaarheid in Diemen moet uitwijzen of de corporaties in de jaren 2021 t/m 2023 de huursom met 1% boven inflatie mogen verhogen. Daarnaast zullen de corporaties in 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen bij huren boven de liberalisatiegrens (€ 737,19).

Meer woningen voor Diemenaren

Tegelijkertijd worden middelen ingezet om de doorstroming te bevorderen en de bestaande woonruimte zo goed mogelijk te benutten. We willen ouderen bijvoorbeeld de mogelijkheid gaan bieden om te verhuizen naar een gelijkvloerse sociale huurwoning zonder dat ze meer huur gaan betalen. Nieuwbouw wordt voor zover mogelijk toegewezen aan inwoners van Diemen om meer verhuizingen binnen Diemen op gang te brengen.

Meer ruimte voor bewonersinitiatieven

Naast de ambitie om de komende periode een groot aantal woningen bij te bouwen, willen de corporaties, gemeente en huurdersorganisaties ook investeren in sterke wijken. Er wordt bij ieder project gekeken naar een goede mix  van huur- en/of koopwoningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het plaatsen van kwetsbare groepen. En er is ruimte voor bewonersinitiatieven.

Lex Scholten, wethouder Wonen: ‘De belangrijkste afspraak is wat de gemeente betreft dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. Daardoor komen er voor Diemenaren meer kansen om een woning te vinden. De corporaties hebben laten zien dat betaalbaarheid voor hen belangrijk is. Ik ben blij dat het Huurdersplatform Diemen en de corporaties elkaar daar hebben kunnen vinden.

De prestatieafspraken kunt u nalezen op de website waar deze bekend zijn gemaakt.