Column Actie Radius: ‘Zolderkamer blijft slaapkamer’

Door Actie Radius

Eind januari heeft De Key het besluit genomen dat de zolderkamers in het complex Mesdagstraat gebruikt mogen worden als slaapkamers. Eindelijk, dit heeft veel te lang geduurd. Bijna vijf en een half jaar heeft de bewonerscommissie, samen met Arcade en andere BC’s, hiervoor moeten knokken.

Even een korte terugblik. In het najaar 2013 krijgen diverse BC’s te horen dat hun zolderkamers bergingen zijn en dat deze niet meer als verblijfsruimte gebruikt mogen worden. Ondanks dat de BC’s met veel bewijzen van het tegendeel zijn gekomen geeft de directie geen krimp. Ook Arcade wordt jarenlang door de directie aan het lijntje gehouden. De details zal ik de lezers besparen.

Wat heeft dan de uiteindelijke doorslag gegeven? Arcade en de BC’s hebben ten einde raad een advocaat ingeschakeld om een rechtzaak te beginnen. Eerst vraagt de advocaat aan De Key om de brandweerrapporten omdat De Key de brandveiligheid als argument gebruikt. Zoals verwacht bestaan deze rapporten niet. Daarna verstuurt de advocaat op verzoek naar De Key de informatie van Bouw en Woning Toezicht die de BC’s hebben opgevraagd. Hierin staat o.a. dat de zolderkamers geregistreerd staan als slaapkamers. En ziedaar het wonder. Op grond van deze informatie van BWT neemt de directie de beslissing om het gebruik als slaapkamer toe te staan.

Er zit nog wel een addertje onder het gras. Een klein jaar geleden hebben de BC’s in een overleg met de directie deze informatie van BWT ook naar voren gebracht. De blauwdrukken waarop duidelijk leesbaar slaapkamer staat vermeld hebben op tafel gelegen. Echter toen heeft de directie deze blauwdrukken geen blik waardig gekeurd. In het verslag dat de BC’s naar De Key hebben gestuurd hebben zij de informatie van BWT nogmaals benadrukt.

Hier is maar één conclusie mogelijk. De grondhouding van de directie ten aanzien van huurders is verkeerd, negatief. In dit geval zeker. De huurders worden jarenlang niet serieus genomen. Pas als er een rechtzaak dreigt gaat De Key overstag. Helaas gezien mijn jarenlange bemoeienis met huurdersproblemen moet ik constateren dat deze negatieve grondhouding ook voorkomt bij andere kwesties.

Maar goed voor de Mesdagstraat zijn we er uit. Dat is goed gekomen. Echter voor veel andere complexen geldt hetzelfde. Ook daar bevinden zich bestaande zolderkamers. En ook daar staan deze bij BWT geregistreerd als slaapkamer en/of verblijfsruimte. Dus de strijd gaat nog wel een tijdje door.“