Nieuwe RvC-leden voor De Key: Jurenne Hooi en Rashied Nurmohamed

Vanaf januari maken Jurenne Hooi en Rashied Nurmohamed deel uit van de Raad van Commissarissen van De Key. Ze volgen Guusje ter Horst en Peter Ploegsma op, die de Raad van Commissarissen na hun maximale termijn van 8 jaar verlaten.

Jurenne Hooi

Jurenne Hooi 

Jurenne Hooi wordt op voordracht van Huurdersvereniging Arcade benoemd op het profiel Maatschappelijk/bestuurlijk en wordt lid van de commissie Vastgoed & Wonen. Jurenne Hooi is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum en lid van de Raden van Toezicht van diverse zorg- en welzijnsinstellingen, waaronder Cordaan.

Rashied Nurmohamed wordt op voordracht van De Key benoemd op het profiel Financiën & Control en wordt voorzitter van de auditcommissie van de RvC. Rashied Nurmohamed heeft ervaring als commissaris en voorzitter van een auditcommissie in de corporatiesector. Hij is lid van diverse andere Raden van Toezicht en heeft een bancaire achtergrond.

Arcade bedankt Guusje ter Horst voor de bijdrage die zij acht jaar lang heeft geleverd aan onze Raad van Commissarissen.